Fortum aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Pörssitiedote

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous antoi 28. maaliskuuta 2007 yhtiön hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden takaisinostoon. Hallitus on päättänyt aloittaa osakkeiden takaisinoston aikaisintaan 24. huhtikuuta 2007, ja hankinta jatkuu toistaiseksi.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 20 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, siis ei osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jouni Huttunen, Head of Treasury Management, Fortum Oyj, 050 45 24649


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa