Fortum EU:n energia- ja ilmastopaketista: Tärkeä ja äärimmäisen kunnianhimoinen askel eteenpäin

Lehdistötiedote

Fortum pitää komission energia- ja ilmastopakettiehdotusta tervetulleena ja tärkeänä askeleena ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kestävän energiantuotannon rakentamisessa. Fortumin mielestä ensisijainen tavoite on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Energiatehokkuuden parantaminen, päästöoikeuksien huutokauppa ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ovat tärkeitä työkaluja tämän päämäärän saavuttamisessa.

Fortum pitää tärkeänä, että päästökauppa (ETS), joka on markkinapohjainen ja kustannustehokas päästöjen rajoituskeino, pysyy EU:n ilmastopolitiikan kulmakivenä myös vuoden 2012 jälkeen. Kauppajärjestelmää ja CO2-markkinoita on mahdollisimman pian laajennettava tavoitteena maailmanlaajuinen CO2-markkina ja hinta.

Komission ehdotus aloittaa täysi huutokauppa vuodesta 2013 sähköntuotannossa, on tärkeä askel päästöoikeuksien jaon harmonisoinnissa, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkeen markkinoilla olevaan sähköön. Huutokauppa poistaa myös paljon kritisoidut vapaasta alkujaosta aiheutuvat ns. windfall-voitot. Fortum kannattaa tiheämpää päästöraportointia CO2-markkinoiden toimivuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Kolmannen osapuolen suorittama päästöjen todentaminen pitäisi kuitenkin toteuttaa vain vuosittain.

Erittäin kunnianhimoiset uusiutuvan energian tavoitteet vaativat tehokkaita tukijärjestelmiä

Tavoite lisätä uusiutuvien energialähteiden (RES) osuutta EU:n energian loppukulutuksesta on äärimmäisen kunnianhimoinen. Vuoden 2005 osuudesta eli 8,5 % pyritään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Vaikka esitetyt Suomen ja Ruotsin lisäykset, noin 10 prosenttiyksikköä kummallekin maalle, ovat EU:n keskiarvoa pienempiä, kummankin maan lähtötaso on jo hyvin korkea.

"Tämä tekee ylimääräiset lisäykset haasteellisiksi, eikä tavoitteita voida saavuttaa ilman huomattavaa tukea. Kustannukset yhteiskunnalle ja energian kuluttajille nousevat korkeiksi, ja seuraukset polttoaine- ja energiamarkkinoille jäävät epäselviksi. Sen vuoksi on tärkeää suunnitella tukijärjestelmät siten, että ne ovat markkinapohjaisia ja tehokkaita. Mielestämme yhteiset markkinat vaativat yhteisiä sääntöjä ja tavoitteena täytyisi olla Euroopan laajuinen, markkinapohjainen RES-tukijärjestelmä. Ensimmäinen askel olisi yhteinen vihreiden sertifikaattien järjestelmä pohjoismaisella sähkömarkkinalla", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius.

Talteenotettua ja varastoitua hiilidioksisia ei tule laskea päästöiksi

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin suuren mittakaavan pilottiprojektien tulisi saada julkista tukea sekä EU:lta että kansallisesti. Pitkällä aikavälillä tämän teknologian käytön täytyy kuitenkin riippua päästökaupasta ja hiilidioksidipäästöjen hinnasta. Fortum tukee komission lähestymistapaa, jonka mukaan talteenotettua ja varastoitua hiilidioksidia ei lasketa päästöiksi.

Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on olla CO2-päästötön sähkö- ja lämpöyhtiö. 1990-luvun alusta alkaen yhtiö on jatkuvasti investoinut hiilidioksidittomaan tuotantoon ja vaihtanut fossiilisista polttoaineista uusiutuviin ja jätepohjaisiin polttoaineisiin. Tämän ansiosta Fortumin sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat Euroopan alhaisimpia (107 g/kWh vuonna 2006). Meneillään oleva 3 miljardin euron investointiohjelma kasvattaa yhtiön hiilidioksiditonta tuotantoa 9 terawattituntia (TWh). Uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuva sähköntuotanto lisääntyy 1 terawattitunnilla.

Lue lisää Fortumin kannasta EU:n energia- ja ilmastopakettiin osoitteessa
http://www.fortum.fi/corporation.asp?path=14020;14028;14029.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, edunvalvonta, Fortum Oyj, +358 40 82 62646
Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, Fortum Oyj, +358 50 4532330

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa