Fortum hakee uutta käyttölupaa Loviisan voimalaitokselle

Lehdistötiedote

Fortum hakee valtioneuvostolta lupaa jatkaa Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöä vuoden 2030 loppuun saakka. Tuolloin voimalaitoksen toisen reaktoriyksikön käynnistämisestä on kulunut 50 vuotta. Nykyinen Loviisan voimalaitoksen käyttölupa päättyy 2007 lopussa. Fortum jätti käyttölupahakemuksen keskiviikkona Kauppa- ja teollisuusministeriölle.

" Loviisan voimalaitoksen vuosittain tuottama sähkön määrä vastaa noin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta. Siksi on tärkeää, että laitos jatkossakin voi turvallisesti tuottaa sähköä. Olemme viime vuosina investoineet voimakkaasti Loviisan voimalaitokseen. Pelkästään automaation uudistaminen maksaa runsaat 100 miljoonaa euroa, ja turvaa edellytykset laitoksen käytölle pitkälle tulevaisuuteen" sanoo johtaja Tapio Kuula.

Loviisan voimalaitoksen käyttölupahakemuksessa osoitetaan muun muassa, että laitoksen turvallisuus ja kunto ovat pitkäaikaisen käytön edellyttämällä tasolla, ydinjätehuolto hoidettu asianmukaisesti ja henkilöstö on pätevä hoitamaan laitosta.

Vuonna 1977 käynnistyneellä laitoksen ykkösyksiköllä ja vuonna 1980 käyttöön otetulla kakkosyksiköllä on vuosien saatossa toteutettu lukuisia merkittäviä, laitoksen turvallisuutta parantavia hankkeita. Parhaillaan on meneillä useita mittavia uudistamisprojekteja, laitoksen koko automaation uudistamisen ollessa niistä toistaiseksi suurin. Myös haettavalle käyttölupajaksolle on suunniteltu useita kehityshankkeita.

Ydinenergian tuottaminen on Suomessa luvanvaraista toimintaa, ja ydinvoimalaitoksen käyttämiseen on haettava määräaikaista käyttölupaa valtioneuvostolta. Viimeksi Loviisan voimalaitoksen käytön jatkamiselle saatiin lupa 1998.

Loviisan voimalaitoksen Cafe Portissa järjestetään keskiviikkona klo 13.00 tiedotustilaisuus, jossa käsitellään voimalaitoksen ajankohtaisia aiheita.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Arvo Vuorenmaa, Loviisan voimalaitoksen johtaja puh. 010 455 4000


Loviisan voimalaitos on Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos. Voimalaitoksella on kaksi yksikköä. Yksiköt ovat VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita. Voimalaitoksen yhteenlaskettu sähköteho on 976 megawattia, jolla tuotetaan vuodessa noin 8 terawattituntia sähköä.

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa