Fortum ja TGC-1 sopivat Venäjän kaikkien aikojen suurimmasta hiilidioksidin päästövähennysyksiköiden kaupasta

Fortum, Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö TGC-1 ja ECF Project Ltd ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa TGC-1:ltä päästövähennysyksiköitä noin viiden miljoonan tonnin arvosta. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin (Joint Implementation, JI), jotka toteutetaan TGC-1:n tuotantolaitoksilla EU:n päästökauppajärjestelmän Kioto-kaudella 2008–2012.

TGC-1:n tuleviin projekteihin sisältyy muun muassa vesivoimalaitosten uudistuksia, sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitosten laajennuksia ja uudistuksia sekä kaukolämpöverkon energiatehokkuuden parantamista. Fortum voi käyttää saamansa päästövähennysyksiköt kattamaan osan omista päästöistään, kun projektit on saatu päätökseen ja päästövähenemät todennettu. ECF Project vastaa konsulttina yhteistoteutusprojektien teknisen dokumentoinnin valmistelusta ja tarvittavien hyväksyntöjen hankkimisesta venäläiseltä osapuolelta.

Ostosopimus perustuu Fortumin ja United Energy Systems of Russian väliseen aiesopimukseen vuodelta 2006. Sopimus on lajissaan Venäjän kaikkien aikojen suurin. Ostetut päästövähennysyksiköt kattavat noin puolet Fortumin vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä ja niiden markkina-arvo on noin 70 miljoonaa euroa laskettuna kehitysmaissa toteutettavista hankkeista saatavien päästövähennysyksiköiden markkinahinnalla.

”Sopimus osoittaa selkeästi, että Fortum on sitoutunut Venäjän sähkö- ja lämpösektorin kestävään kehittämiseen. Yhteistoteutusmekanismin ansiosta voimme ottaa ilmastokysymyksen entistä paremmin huomioon investointiohjelmassamme”, sanoo TGC-1:n pääjohtaja Valery Rodin.

”Kioton mekanismi auttaa yhtiöitä vähentämään päästöjään taloudellisesti järkevällä tavalla. Viime vuonna 89 % Fortumin sähköntuotannosta ei aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä. Päästöjen vähentäminen Venäjällä yhteistoteutusprojektien avulla on tehokas tapa ehkäistä ilmastonmuutosta”, kertoo Fortumin johtaja Tapio Kuula.

TGC-1 perustettiin vuonna 2006 Venäjän sähkösektorin uudistuksen yhteydessä. Yhtiö toimii Venäjän luoteisosassa, Pietarin ja Kuolan niemimaan välisellä alueella. Fortum on hieman yli 25 %:n osuudellaan TGC-1:n toiseksi suurin omistaja. TGC-1:n tuotantokapasiteetti on noin 6 200 MW sähköä ja noin 17 200 MW lämpöä. Yhtiön käynnissä olevan investointiohjelman myötä sähköntuotantokapasiteetti kasvaa 3 600 MW ja lämmön 2 300 MW vuoteen 2015 mennessä. Investointien rahoittamiseksi TGC-1 järjesti vuonna 2007 osakeannin, johon Fortum osallistui merkitsemällä osakkeita noin 243 miljoonan euron arvosta.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Tapio Kuula, johtaja, Fortum Oyj, puh. 010 4524 112

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa