FORTUM JÄTTI LOVIISAN UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN KTM:LLE

Lehdistötiedote

Fortum jätti tiistaina 26.6.2007 Loviisan Hästholmenin saarelle rakennettavan uuden ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutusten arviointiohjelman kauppa- ja teollisuusministeriölle. Tämän ohjelman ja siitä saatujen lausuntojen perustella Fortum tekee varsinaisen YVA-selostuksen, joka jätetään ministeriölle ensi vuoden kesään mennessä. YVA-menettelyn kohteena on uuden, sähköteholtaan 1000 - 1800 megawatin ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen.

Kauppa- ja teollisuusministeriölle jätetyn ohjelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella Fortum selvittää varsinaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa muun muassa uuden ydinvoimalaitoksen vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja talouteen. Erityistä huomiota kiinnitetään vuorovaikutukseen ihmisiin ja tahoihin, joihin hanke vaikuttaa, sekä jäähdytysvesien ympäristövaikutusten selvittämiseen.

Fortum varautuu YVA-menettelyllä uuden ilmastomyötäisen ja kotimaisen sähköntuotannon rakentamiseen. Ilmastomuutoksen hillitseminen on ihmiskunnan keskeisimpiä haasteita, josta selviytymiseen tarvitaan energian säästöä, panostamista uusiutuviin energialähteisiin ja hiilidioksidivapaaseen energiantuotantoon, kuten esimerkiksi ydinvoimaan. Fortum on Euroopan puhtaimpia sähköntuottajia. Yhtiön sähköntuotannosta yli 80 % on hiilidioksidivapaata ja yli 40 % tehdään uusiutuvilla energialähteillä.

Ydinsähkö on ilmastomyötäinen tuotantomuoto, josta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Mikäli nykyisen Loviisan voimalaitoksen 30 vuoden käyttöaikana tuottama ydinsähkö, 206 terawattituntia, olisi tuotettu nykyaikaisissa hiililauhdevoimalaitoksissa, olisi ilmakehään päässyt 173 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Fortum on tuottanut jo yli kolmekymmentä vuotta vastuullisesti ydinsähköä Loviisassa osana paikallista yhteisöä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Johtaja Heikki Raumolin, puh 050 45 33991
Projektipäällikkö Reko Rantamäki, puh 040 8297587
Kehitys- ja viestintäpäällikkö Peter Tuominen, puh 050 45 24760

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa