Fortum kasvattaa investointiohjelmaansa – Inkooseen suunnitteilla uusi voimalaitos

Lehdistötiedote

Fortum suunnittelee rakentavansa uuden kaasuturbiinivoimalaitoksen Inkoon nykyisen 1 000 megawatin hiilivoimalaitoksen alueelle. Hankkeesta on käynnistetty julkinen tarjousprosessi ja jätetty ympäristölupahakemus.

Voimalaitoksen on tarkoitus olla kaupallisessa käytössä vuonna 2009. Voimalaitoksen polttoaine on kevyt polttoöljy ja sähköntuotantoteho noin 250–300 megawattia.

Hanke on osa Fortumin pohjoismaista kasvustrategiaa ja kasvattaa nykyistä 2,7 miljardin euron kapasiteetti-investointiohjelmaa, joka lisää sähköntuotantokapasiteettia 1 200 megawattia pääosin vuoteen 2010 mennessä. Inkoon voimalaitoksen toteutuessa kapasiteettilisäys nousee noin 1 500 megawattiin.

"Uusi voimalaitos on tarkoitettu varavoimalaitokseksi ja täydentämään tuotantoa sähkönkäytön huippukulutusaikoina. Se auttaa lisäämään sähköntuotantoa myös Olkiluodon uuden ydinvoimalaitoshankkeen viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvassa kiristyvässä kapasiteettitilanteessa", sanoo johtaja Tapio Kuula Fortumista.

Lopullinen investointipäätös Inkoon voimalaitoksesta tehdään myöhemmin.

Fortum Oyj
konserniviestintä


Lisätiedot:
Pekka Päätiläinen, liiketoimintayksikön johtaja, Fortum Generation, 050 453 2740

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa