Fortum käynnistää uuden ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Loviisassa

Pörssitiedote

Fortum Oyj Pörssitiedote 28.3.2007


Fortum on päättänyt käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Loviisan ydinvoimalaitoksen yhteyteen mahdollisesti rakennettavasta kolmannesta voimalaitosyksiköstä.

Ydinenergialain mukaan YVA-selvitys tarvitaan ennen kuin valtioneuvostolle voidaan jättää periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta Suomeen. "YVA-menettelyllä Fortum nostaa valmiutta rakentaa uusi ydinvoimalaitosyksikkö Loviisaan. Yhtiö ei kuitenkaan ole tehnyt päätöksiä YVA:n jälkeisistä toimenpiteistä", kertoo johtaja Tapio Kuula Fortumista.

YVA:n ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kuvaus laitoshankkeesta vaihtoehtoineen. Lisäksi laaditaan raportti kuinka laitoshankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, ympäristöön, luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen aiotaan selvittää.

YVA:n aikana Loviisan ja sen ympäristön asukkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä selvitystyöstä ja sen toteutuksesta. Toisessa vaiheessa on mahdollisuus ottaa kantaa arvioinnin aikana tunnistettuihin ympäristövaikutuksiin. Huhtikuussa 2007 käynnistyvän selvityksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2008.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Johtaja Tapio Kuula, Fortum, puh. 010 45 24 112


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa