FORTUM KÄYNNISTI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) LOVIISAN VOIMALAITOSALUEELLE

Lehdistötiedote 4.6.2007

Fortum on aloittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) mahdollisen uuden, sähköteholtaan 1000 - 1800 MW:n ydinvoimalaitoksen sijoittamiseksi Hästholmenin saarelle. Loviisa 3 -hankkeen tarkoituksena on ympäristömyötäisen, kotimaisen ja tuotantokustannuksiltaan edullisen sähkön tuotannon lisääminen.

Mahdollinen periaatepäätöshakemus uutta ydinvoimalaitosyksikköä varten edellyttää YVA-menettelyä. Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan YVA-ohjelma, joka toimitetaan kauppa- ja teollisuusministeriölle kesäkuun 2007 loppuun mennessä. Ministeriön lausunnon jälkeen voidaan aloittaa varsinainen ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen eli YVA-selostuksen laatiminen. Fortum jättää YVA-selostuksensa kauppa- ja teollisuusministeriölle kesällä 2008.

YVA:ssa selvitetään muun muassa uuden ydinvoimalaitoksen vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja talouteen. Erityistä huomiota kiinnitetään jäähdytysvesien ympäristövaikutusten selvittämiseen

Fortum varautuu YVA-menettelyn käynnistämisellä uuden ilmastomyötäisen ja kotimaisen sähköntuotannon rakentamiseen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ihmiskunnan keskeisimpiä haasteita, josta selviytymiseen tarvitaan energian säästöä, panostamista uusiutuviin energialähteisiin ja hiilidioksidivapaaseen energiantuotantoon, kuten esimerkiksi ydinvoimaan. Fortum on Euroopan puhtaimpia sähköntuottajia. Sähköntuotannosta yli 80 % on hiilidioksidivapaata ja yli 40 % tehdään uusiutuvilla energialähteillä.

Ydinsähkö on ilmastomyötäinen tuotantomuoto, josta ei aiheudu hiilidioksipäästöjä. Mikäli Loviisan voimalaitoksen 30 vuoden käyttöaikana tuottama ydinsähkö, 206 TWh, olisi tuotettu nykyaikaisissa hiililauhdevoimalaitoksissa, olisi ilmakehään päässyt 173 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Fortum on tuottanut jo yli 30 vuotta vastuullisesti ydinsähköä Loviisassa osana paikallista yhteisöä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Johtaja Heikki Raumolin, puh 050 4533991
Projektipäällikkö Reko Rantamäki, puh 040 8297587
Kehitys- ja viestintäpäällikkö Peter Tuominen, puh 050 4524760

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa