Fortum keskustelee EON Finland-kaupan toteuttamiseen liittyvistä ehdoista

Suomen Kilpailuvirasto on E.ON Finland- kauppaa koskevissa selvityksissään kiinnittänyt huomiota Fortumin sähköntuotantokapasiteettiin Suomessa. Tästä syystä Fortum on aloittanut Kilpailuviraston kanssa keskustelut siitä, millä ehdoilla E.ON Finland-kauppa voidaan toteuttaa. Keskustelujen kohteena on ollut järjestely, jossa Fortum myisi voimalaitoksensa Haapavedellä sekä Hämeenlinnassa. Tämän lisäksi Fortum vuokraisi Meri-Porin hiilivoimalaitokselta oman osuutensa vuoden 2009 loppuun asti. Fortum haki helmikuussa 2006 Suomen Kilpailuvirastolta hyväksyntää 99.8 % osuuden ostamiseksi E.ON Finland Oyj:n osakekannasta. Kilpailuvirasto ilmoitti 3.3.2006 aloittavansa asiassa jatkokäsittelyn. Jatkokäsittely voi kestää enintään kolme kuukautta. Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen Viestintäjohtaja Lisätietoja: Johtaja Tapio Kuula, puh 050 452 4112

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa