Fortum kirjaa voiton Hafslundin myymistä REC:n osakkeista

Hafslund ASA, josta Fortum omistaa 34,09%, on tänään myynyt 35 miljoonaa Renewable Energy Corporationin (REC) osaketta hintaan 138 Norjan kruunua per osake. Kaupan jälkeen Hafslund omistaa edelleen 70,4 miljoonaa REC:n osaketta.

Tämän seurauksena Fortum kirjaa vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen tulokseensa kertaluontoisen noin 180 miljoonan euron voiton eli noin 0,20 euroa osakkeelta.

REC listautui Oslon pörssiin 9.5.2006, ja sen arvo on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun Hafslund tuli osakkaaksi yhtiöön. Kirjanpitokäytäntönsä mukaisesti Fortum on sisällyttänyt REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen omaan pääomaansa suhteessa omistusosuuteensa Hafslundissa. Fortum sisällyttää REC:in osakkeiden myynnin tuoman voiton tuloslaskelman kohtaan osuus osakkuusyritysten tuloksesta.

Hafslund on tänään myös ilmoittanut esittävänsä yhtiökokouksen päätettäväksi 15 Norjan kruunun suuruista lisäosinkoa per osake jaettavaksi toukokuussa. Fortumin osuus tästä lisäosingosta olisi noin 120 miljoonaa euroa.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, +358 50 452 4519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa