FORTUM LUOPUU VARAVOIMALAITOSHANKKEESTA

LEHDISTÖTIEDOTE

Fortum ilmoitti joulukuussa 2006 suunnittelevansa varavoimalaitoksen rakentamista Inkoon nykyi-sen voimalaitoksen yhteyteen. Hanke oli tarkoitus toteuttaa yhdessä yhteistyökumppa-nin/kumppanien kanssa. Tällaista yhteistyötä ei kuitenkaan saatu suunnitellulla tavalla syntymään, mikä vaikuttaa päätökseen hankkeen toteutuksesta. Hankkeen taloudellisten edellytysten heikennyt-tyä oleellisesti Fortum on päättänyt luopua varavoimalaitoshankkeesta.

"Hankkeen keskeyttämiseen vaikuttivat lisäksi myös varavoimalaitoksen rakentamisen kohonneet kustannukset sekä jo alun perin voimalaitoksen haasteelliset taloudelliset lähtökohdat", toteaa johta-ja Tapio Kuula Fortumista.

Fortum käynnisti viime joulukuussa Inkoon nykyisen voimalaitoksen yhteyteen sijoitettavan uuden 250–300 megawatin tehoisen kaasuturbiinivoimalaitoshankkeen aloittamalla julkisen tarjousmenet-telyn sekä jättämällä ympäristölupahakemuksen. Vuodenvaihteessa 2008–2009 valmistuvaksi suun-niteltu kaasuturbiinivoimalaitos oli tarkoitettu varavoimalaitokseksi täydentämään tuotantoa säh-könkäytön huippukulutusaikoina.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pekka Päätiläinen, liiketoimintayksikön johtaja, Fortum Generation, 050 453 2740
Tapio Kuula, johtaja, Fortum Oyj, 050 452 4112

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa