Fortum Markets perustaa sijoituspalveluneuvontaan erikoistuvan tytäryhtiön

Fortum Markets Oy perustaa tammikuussa 2008 uuden sijoituspalveluneuvontaan keskittyvän tytäryhtiön, Fortum Portfolio Services Oy:n. Uuden yhtiön vastuulle siirretään kokonaan tai osittain Fortum Markets Oy:n nykyiset salkunhallintapalvelusopimukset ja johdannaisten välityspalvelusopimukset.

Uusi yhtiö hakee kevään aikana EU:n direktiivin mukaista MiFID-toimilupaa, joka oikeutta yhtiön harjoittamaan sijoitusneuvontaa, kauppojen välitystä, kauppojen toteutusta ja omaisuudenhoitoa.

Suomessa marraskuussa 2007 voimaan tullut rahoitusvälineiden markkinoista annettuun EU:n direktiiviin (MiFID) perustuva uusi lainsäädäntö toi useita muutoksia Suomen arvopaperimarkkinoiden säätelyyn. Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee sijoitusneuvontaa. Sijoitusneuvontaa harjoittavalla yhtiöllä tulee jatkossa olla toimilupa ja sen toimintaa valvoo Rahoitustarkastus.

"Perustamalla erillisen yhtiön hoitamaan asiakkaidemme salkunhallinta- ja johdannaisten välityspalvelua haluamme lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta asiakkaiden ja viranomaisten suuntaan sekä uuden yhtiön riippumattomuutta muusta Fortumin liiketoiminnasta", Erkki Kari-Koskinen, Fortum Marketista kertoo.

Henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön Fortum Markets Oy:stä. Siirtyminen ei vaikuta henkilöiden työehtoihin.

Fortum Markets
Viestintä

Lisätietoja:
Erkki Kari-Koskinen, Fortum Markets Oy, 050 45 36547
Tom Backman, Fortum Portfolio Services Oy, 050 45 36339

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa