Fortum mukaan aaltovoiman kehityshankkeeseen Ruotsissa

Fortum ja Uppsalan yliopisto ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Fortum sijoittaa 600 000 euroa aaltovoiman tutkimukseen ja kehitykseen Ruotsissa ja hankkii osuuden yliopiston Islandsbergin aaltovoimapuistosta. Ruotsin länsirannikolla Lysekilin edustalla sijaitsevassa koelaitoksessa on 10 aaltovoimayksikköä, joista Fortum ostaa kaksi.

¬”Fortumin tuotantoportfolio on Euroopan puhtaimpia. Jo nyt reilusti yli 80 % tuottamastamme sähköstä ei aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä, ja tavoitteemme on edelleen lisätä päästötöntä tuotantoa”, sanoo Fortumin vesivoimasta vastaava Göran Hult. ”Lupaavien uusien hiilidioksidittomien energiantuotantomuotojen, kuten aaltovoiman, tutkiminen ja niihin sijoittaminen on osa tätä työtä.”

”Olemme tyytyväisiä yhteistyöstä Fortumin kanssa. Energia on meille strateginen tutkimusalue ja nyt tehty sopimus osoittaa, että professori Mats Lejonin tutkimus on maailman huippuluokkaa”, sanoo yliopiston vararehtori Anders Hallberg.

Islansbergin koelaitos perustuu Uppsalan yliopistossa kehitettyyn teknologiaan. Se tuottaa sähköä meren pinnan liikkeestä ja on kehitetty nimenomaan Pohjoismaiden aalto-olosuhteisiin. Koelaitoksen asentaminen aloitettiin vuonna 2005 ja valmistuessaan sen 10 yksikön kokonaisteho on 100 kW.

Vuonna 2007 Fortum hankki osuuden suomalaisesta aaltovoimayrityksestä, jonka kehittämä ratkaisu valjastaa rannikoilla esiintyvät pohja-aallot sähköntuotantoon. Vaikka aaltovoima ei toistaiseksi ole kaupallisesti kilpailukykyistä, on meressä valtavasti hyödyntämiskelpoista energiaa. Aallot ovat myös vakaampi energianlähde, kuin tuuli, minkä ansiosta niiden energiaa voidaan hyödyntää tehokkaammin ympäri vuoden.

”Yhdessä nämä kaksi ratkaisua kattavat sähkön tuotantoon sopivat aaltotyypit. On hienoa, että Fortum pääsee nyt tutkimaan molempia”, toteaa Göran Hult.

”Fortumin taloudellinen tuki on erityinen tunnustus tutkimustyöllemme. Fortum on sähköntuotannossaan suosinut aina ratkaisuja, jotka ovat olleet sekä kaupallisesti elinkelpoisia että ympäristöystävällisiä”, sanoo professori Mats Leijon Uppsalan yliopistosta.

Lisää tutkimushankkeesta englanniksi verkossa:
http://www.el.angstrom.uu.se/frameset.html?/forskningsprojekt/Islandsberg_E.html

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Petra Lundström, teknologiapäällikkö, Fortum, 050 453 5422
Göran Hult, johtaja, Fortum Generation, +46 8 671 8286
Mats Leijon, professori, Uppsalan yliopisto, +46 704 250 665

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa