Fortum Oyj: Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2007

Hyvä tuloskehitys jatkui

Vuosineljännes lyhyesti

- Vertailukelpoinen liikevoitto 810 (772) miljoonaa euroa, +5 %
- Tulos ennen veroja 962 (779) miljoonaa euroa, +23 %
- Osakekohtainen tulos 0,85 (0,64), euroa, +33 %
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 1 070 (786) miljoonaa euroa
- Parantuneet suojauspositiot

Espoo, 17.7.2007
Fortum Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34, osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

Tulostiedotus vuonna 2007:
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta julkaistaan 18.10.2007.

Siirto:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on Fortumin www-sivuilla osoitteessa: www.fortum.fi/sijoittajat.

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit