Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2008

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 28.3.2007 asettaa kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on 15.1.2008 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 1.4.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle tulevaksi toimikaudeksi seuraavia hallituksen jäseniä:

Peter Fagernäs, puheenjohtajaksi
Matti Lehti, varapuheenjohtajaksi
Esko Aho, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi (uusi jäsen)
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi
Marianne Lie, jäseneksi
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi:

Puheenjohtajalle 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi
Jäsenille 35 400 euroa/vuosi

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle.
Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Timonen, Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, 09 1602 3000

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi


Liite: CV

Ilona Ervasti-Vaintola
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.

Päätehtävä:
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Mandatum Oyj, päälakimies ja johtokunnan jäsen
Mandatum Co & Oy, johtaja, partneri
Suomen Yhdyspankki, finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Fiskars Oyj:n, OMX Exchanges Oy:n, ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen.

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa