Fortum säilytti määräenemmistönsä Venäjän TGC-1:n osakeannissa

Pörssitiedote

Fortum osallistui Venäjän alueellisen tuotantoyhtiön, Territorial Generating Company 1:n (TGC-1) osakeantiin merkitsemällä 243 691 499 640 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 0,035 ruplaa osakkeelta ja Fortumin merkinnän arvo yhteensä noin 8,5 miljardia ruplaa eli noin 243 miljoonaa euroa. Osakeannin jälkeen Fortum on hieman yli 25 %:n omistusosuudellaan edelleen TGC-1:n toiseksi suurin omistaja.

Osakeannin odotetaan nostavan TGC-1:n osakepääomaa noin 32,4 miljardilla ruplalla, eli noin 922 miljoonalla eurolla. Annilla saadulla pääomalla on tarkoitus rahoittaa yhtiön tuotantokapasiteetti-investointiohjelmaa.

Luoteis-Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö, TGC-1, syntyi vuonna 2006 osana Venäjällä käynnissä olevan energiasektorin osittaista yksityistämistä. Yhtiön toiminta-alue ulottuu Pietarista Kuolan niemimaalle. TGC-1:n sähköntuotantokapasiteetti on noin 6 000 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti noin 17 000 MW.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja


Lisätietoja
Johtaja Kari Kautinen, Fortum, puh. 050 453 2174


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa