Fortum suunnittelee tuulivoimainvestointia Ruotsiin

Lehdistötiedote

Fortum ja maa- ja metsäosuuskunta Orsa Besparingsskog suunnittelevat tuulipuiston rakentamista Orsa Finnmarkin alueelle Taalainmaalla Ruotsissa. Aluetta pidetään tuuliolosuhteiltaan valtakunnallisesti merkittävänä.

Suunnitelma käsittää enintään kahdeksan 2-3 megawatin tuulivoimalaa. Puiston laskennallinen vuosituotanto vastaa 10 000 keskivertokotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Investoinnin arvioitu kokonaiskustannus on hankkeen laajuudesta riippuen 22–33 miljoonaa euroa. Fortum ja Orsa Besparingsskog ovat molemmat mukana hankkeessa 50 %:n osuudella.

Fortumin sähköntuotannosta Taalainmaalla vastaava Peter Alzarin mukaan suunniteltu sijoituspaikka on erittäin sopiva tuulivoimatuotannolle. ”Alueen tuuli- ja luonnonolosuhteet ovat tarkoitukseen lähes ideaalit, eikä läheisyydessä ole pysyvää asutusta, joita tuulivoimaloiden siipien pyörimisestä aiheutuvat varjot tai äänet voisivat häiritä.” Puiston suunnitellun sijaintipaikan etu on myös sen läheisyys kahteen Fortumin vesivoimalaitokseen, joten yhteys sähkönsiirtoverkkoon on olemassa eikä kalliita infrastruktuuri-investointeja tarvita.

”Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto on osa Fortumin pitkäaikaista investointiohjelmaa, joka lisää määrätietoisesti yhtiön ilmastomyötäistä tuotantokapasiteettia”, sanoo Fortumin sähköntuotannosta Ruotsissa vastaava johtaja Göran Hult.

Vuodesta 2000 lähtien Fortum on investoinut 7 miljardia euroa hiilidioksidittomaan sähköntuotantoon, pääosin ydin- ja vesivoimaan. Niiden merkitys on myös tulevaisuudessa tärkeä Fortumin sähköntuotannolle.

”Investointimme nykyisen vesivoiman tehonkorotuksiin ovat merkittäviä, mutta jatkossa myös muut uusiutuvat energialähteet ovat yhä tärkeämpiä”, sanoo Göran Hult. ”Tuulipuiston rakentaminen Orsa Finnmarkin alueelle on merkittävä askel tähän suuntaan. Olemme kiinnostuneita myös muiden uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä energiatuotannossamme ja uskomme, että myös siinä tapahtuu edistystä lähivuosina.”

Alueella järjestetään tänään tiistaina lähiseutujen asukkaille tiedotustilaisuus. Mikäli investointi toteutuu, ensimmäiset tuulivoimalat otetaan käyttöön vuonna 2009.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Mikko Iso-Tryykäri, investointipäällikkö, Fortum Generation, 050 45 32650

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa