Fortum suunnittelee uutta CHP-laitosta Ruotsissa

Lehdistötiedote

Fortum suunnittelee uutta yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantolaitosta Tukholman alueelle. Laitos tulisi käyttämään polttoaineenaan jätettä. Uuden laitoksen arvioidaan olevan käytössä vuodenvaihteessa 2010–2011. Se tulee merkittävästi lisäämään yhtiön ympäristömyötäistä energiantuotantoa helpottaen samalla Tukholman alueen jätehuoltoa.

Fortum Värme, jonka Fortum omistaa yhdessä Tukholman kaupungin kanssa, hakee lupaa uuden jätteenpolttolaitoksen rakentamiselle Bristaan, Tukholman ulkopuolelle. Alueella on jo yhtiön puupolttoainetta käyttävä lämpövoimalaitos. Uuden laitoksen sijaintipäätökseen vaikutti myös se, että lähellä sijaitsee Ragn-Sellin jätteidenkäsittelylaitos sekä jätteenpolttolaitos. Näin saavutetaan säästöjä erityisesti kuljetuksissa.

Voimalaitosinvestoinnista Fortumin osuus on noin 110 miljoonaa euroa. Uusi laitos tulee käsittelemään vuosittain 240 000 tonnia jätettä, joka vastaa Tukholman kaupungin kotitalouksien tuottamaa jätemäärää. Voimalaitoksen kapasiteetti on noin 57 MW lämpöä ja 20 MW sähköä, joka vastaa keskikokoisen ruotsalaiskaupungin vuotuista kulutusta.

Fortumilla on pitkäaikainen, yli 30 vuoden kokemus jätteiden hyötykäytöstä energian tuotannossa Tukholmassa Högdalenin voimalaitoksessaan.

Kaukolämpö on Tukholman keskeisin lämmitysmuoto. Kaukolämmön tarve kasvaa sekä uudisrakentamisen myötä sekä sen myötä, että myös vanhojen rakennusten lämmitysmuodoksi vaihdetaan kaukolämpö. Fortum Värmen tuottama kaukolämpö vastaa lähes 75 % Tukholman lämmitystarpeesta. Yhtiön tuottamasta energiasta 75 % tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että Tukholmaa pidetään yhtenä maailman puhtaimmista pääkaupungeista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja antavat:
Inge Telander, lehdistöpäällikkö, Fortum Värme, puh.+ 468 671 79 61, gsm + 4670 344 51 55
Agneta Molinder, lehdistöpäällikkö, Fortum Sverige, puh.+ 468 671 71 34, gsm + 4670 344 53 32

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa