Fortumiin uusi pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, joka on tarkoitettu Fortum-konsernin johdolle ja muille avainhenkilöille. Uusi järjestelmä korvaa konsernin nykyisen osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman.

Järjestelmä on suoritusperusteinen ja sen puitteissa myönnettävien osakkeiden määrä perustuu siihen, miten Fortum saavuttaa sille hallituksen määrittämät vuosittaiset tulostavoitteensa. Hallitus odottaa Fortumin hyötyvän siitä, että uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vahvistaa ohjelmassa mukana olevien sitoutumista yhtiön menestymiseen.

Kannustinjärjestelmä jakaantuu yksittäisiin osakeohjelmiin, joiden aikana ohjelmaan osallistujilla on mahdollisuus ansaita yhtiön osakkeita. Kukin osakeohjelma alkaa kolmevuotisella ansaintajaksolla, jonka päättyessä osallistujille toimitetaan heidän ansaitsemansa määrä Fortumin osakkeita. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden rajoitusjakso, jonka aikana osallistuja ei saa siirtää tai myydä osakkeita. Järjestelmän ehtojen mukaan osakkeiden arvo ei saa toimitushetkellä olla suurempi kuin vastaanottajan vuosipalkka. Tässä vaiheessa uusi järjestelmä koskee noin 100 henkilöä.

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2008, ja sen puitteissa ansaitut osakkeet toimitetaan ensimmäisen kerran vuonna 2011. Aiemmin aloitettuihin ohjelmiin muutokset eivät vaikuta. Osallistujat voivat siirtää tai myydä näitä osakkeita aikaisintaan vuonna 2013. Järjestelmässä käytettävät osakkeet ostetaan markkinoilta, jolloin laimennusvaikutusta ei ole.

Fortumin palkkio-ohjelmat noudattavat Suomessa valtion omistamille yhtiöille kesäkuussa 2007 annettuja ohjeita.

Fortum Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Peter Fagernäs, hallituksen puheenjohtaja, +358 9 6818 1810

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa