Fortumilta 3 miljoonaa euroa TKK:n energiatutkimusohjelmaan

Fortum on lahjoittanut kolme miljoonaa euroa teknillisen korkeakoulun energiatutkimusohjelmaan, joka on TKK:n 100-vuotisjuhlavuoden päähankkeita.

Energiatutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa uusia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä energiateknisiä sovelluksia, joiden yhteiskunnalliset vaikutukset nousevat investointeihinsa nähden moninkertaisiksi. Ohjelmassa tutkitaan muun muassa energiatehokkuutta, hajautettua energiantuotantoa sekä uusiutuvien- ja biopolttoaineiden hyödyntämistä energiantuotannossa. Energiatutkimusohjelman tarkoituksena on myös edesauttaa yhteistyötä suomalaisen energiateollisuuden kanssa suomalaisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi.

”Fortumin visio on olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja pitkällä aikavälillä kokonaan hiilidioksidipäästötön. Tällaisen päästöttömän energiajärjestelmän rakentamiseksi tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, ja perustutkimuksella on siinä merkittävä rooli. Siksi yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on meille erittäin tärkeää”, sanoo Fortumin kehitysjohtaja Timo Karttinen.

Fortumin oma tutkimus- ja kehitystyö keskittyy tarkkaan valittuihin avainalueisiin, joilla pyritään saavuttamaan ensiluokkainen osaamistaso. Neljä keskeistä kehitysaluetta ovat yhtiön kasvun tukeminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, pitkän aikavälin päästöttömän energiajärjestelmän edistäminen ja nykyisen toiminnan jatkuva parantaminen.

Vuonna 2007 Fortumin T & K –resursseja vahvistettiin ja tutkimusohjelmien painopistettä siirrettiin entistä selkeämmin pitkän aikavälin kilpailuedun saavuttamiseen. Konkreettinen esimerkki Fortumin T & K-panostuksista on tammikuussa käynnistetty hanke hiilidioksidin talteenottojärjestelmän kehittämiseksi Meri-Porin voimalaitokselle.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa