Fortumin Loviisan voimalaitokselta ydinsähköä jo 30 vuotta

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikkö kytkettiin valtakunnan sähköverkkoon tasan 30 vuotta sitten 8.2.1977 ja kaupalliseen käyttöön sähköä tuotettiin toukokuussa 1977. Kakkosyksikkö valmistui kolmisen vuotta myöhemmin ja kytkettiin valtakunnan verkkoon marraskuussa 1980. Molempien yksiköiden yhteensä tuottama sähkömäärä on 205,7 terawattituntia, joka vastaa noin 10 miljoonan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Voimalaitokset ovat erinomaisessa kunnossa ja niiden käytettävyys on huippuluokkaa kansainvälisestikin verrattuna. Koko käyttöiän aikainen keskimääräinen käyttökerroin on ykkösyksiköllä 85,9 % ja kakkosyksiköllä 88,2 %. Vuonna 2006 yksiköiden yhteenlaskettu käyttökerroin oli 91 %. Käyttökertoimella kuvataan laitosten tuotantoa tietyllä aikavälillä nimellistehoon verrattuna.

Mittavia uudistuksia ja turvallisuusparannuksia on tehty koko kolmenkymmenen vuoden käytön ajan, jolloin muun muassa turvallisuutta kuvaavaa todennäköisyysperustaista tunnuslukua on saatu parannettua alle kymmenesosaan alkuperäisestä. Siten Loviisan voimalaitoksen käyttöikää on suunniteltu voitavan jatkaa ainakin 50 vuoteen saakka. Loviisan voimalaitos on jättänyt marraskuussa 2006 uuden käyttölupahakemuksen kauppa- ja teollisuusministeriölle: ykkösyksikölle 20 vuodeksi ja kakkosyksikölle 23 vuodeksi eteenpäin.

Ydinsähkö on ilmastomyötäinen tuotantomuoto, josta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Mikäli Loviisan voimalaitoksen koko käyttöaikana tuottama ydinsähkö olisi tuotettu nykyaikaisissa hiililauhdevoimalaitoksissa, olisi ilmakehään päässyt 172,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Voidaan laskea, että seuraavan kahdenkymmenen vuoden suunnitellulla sähköntuotannolla Loviisassa vältetään noin 130 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt.

Voimalaitoksella työskentelee nykyään noin 550 henkilöä. Henkilöstön sukupolvenvaihdos on meneillään; viime vuonna voimalaitoksen palvelukseen palkattiin 31 uutta henkilöä ja tehtävänvaihdoksia oli lisäksi 23. Oman henkilöstön keski-ikä oli tämän vuoden alussa 45 vuotta ja trendi on nuortuva. Juhlapäivää vietetään työn merkeissä.

Lisätietoja:
Arvo Vuorenmaa, voimalaitosjohtaja, 010 45 54000, 050 45 54000
Markku Tiitinen, käyttöyksikön päällikkö, 010 45 54010, 050 45 54010

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit