Fortumin omat uudet sähkön ympäristömerkinnät auttavat yrityksiä ilmastonmuutoksen hillinnässä

Fortum tuo Suomen ja Ruotsin markkinoille kaksi uutta omaa ympäristömerkintää. Fortum Carbon Free -ympäristömerkintä annetaan sähkölle, jonka tuotantovaiheessa ei synny hiilidioksidipäästöjä (CO2). Fortum Renewable -ympäristömerkitty sähkö on puolestaan kokonaan tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Määrissä mitattuna Fortum on jo tällä hetkellä Pohjoismaiden suurimpia ympäristömerkityn sähkön myyjiä ja tämän jälkeen Fortumin ympäristömerkityn sähkön toimitusmäärät kasvavat huomattavasti.

Fortum on määrätietoisesti vähentänyt hiilidioksidipäästöjä tuotannossaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on olla energiayhtiö, jonka tuotannosta ei aiheudu lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tällä hetkellä Fortumin sähköntuotannosta reilusti yli 80 % on CO2-vapaata ja yli 40 % sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.

"Päätös omien ympäristömerkintöjen käyttöönotosta syntyi asiakkaidemme toivomuksesta. Asiakkaiden toiveet ohjasivat myös merkintöjen sisällön kehitystä. Uusien ympäristömerkintöjen avulla autamme asiakkaitamme tulevaisuuden kannalta tärkeiden päätösten tekemisessä", myyntijohtaja Jukka Toivonen Fortum Marketsista kertoo.

Fortumin omat uudet ympäristömerkinnät perustuvat kansainväliseen ISO 14021 -standardiin, Omaehtoiset ympäristöväittämät -tyypin II ympäristömerkinnät. Tämän lisäksi Fortum Renewable perustuu EU-direktiivin mukaan rekisteröityihin uusiutuvan sähköntuotannon alkuperätakuisiin ja on liitetty kansainväliseen vihreiden sertifikaattien etujärjestön RECS International Quality Standard -järjestelmään.

Fortumin ympäristömerkintöihin soveltuva sähkö on tuotettu pohjoismaisissa tuotantolaitoksissa ja ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa vuosittain, että ympäristömerkintöjen mukainen sähköntuotanto vastaa myytyä sähkön määrää.

Kaikki Fortumin uudet suuret yritysasiakkaat saavat Fortum Carbon Free -merkittyä sähköä automaattisesti ilman erillisiä ympäristökustannuksia. Myös yhtiön noin 1 000 nykyistä asiakasta siirtyy Fortum Carbon Free -merkinnän piiriin.

Fortum Renewable on lisämaksullinen ympäristömerkintä, jonka yritysasiakas voi hankkia sähkösopimukseensa liitettynä. Se takaa, että asiakkaan käyttämä sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä. Fortum Renewable -merkintä on tarjolla myös erillisenä, sähkösopimuksesta irrallisena ympäristöarvon toimituksena niille asiakkaille, jotka eivät osta sähköä Fortumilta.

Tavoitteena on, että ympäristömerkinnät lisäisivät huomattavasti CO2-vapaan sähköntuotannon kysyntää Pohjoismaissa, ja johtaisivat uuden ilmaston kannalta puhtaamman tuotannon syntymiseen.

Fortum Markets Oy
Viestintä

Lisätietoja: Jukka Toivonen, Fortum Markets, 050 45 36729 ja Esko Kaljala, Fortum Markets, 050 45 36590

www.fortum.fi/yritysasiakkaat

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa