Fortumin omistusosuus venäläisessä TGC-10:ssä noin 76 %

Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö TGC-10 on tänään vahvistanut merkinnät yhtiön uusosakeannissa. Fortum merkitsi lähes kaikki annissa merkittävissä olleet osakkeet ja maksaa niistä 111,8 ruplaa osakkeelta. Fortum ilmoitti 29.2.2008 osallistuvansa merkintään, kun se voitti huutokaupan, joka koski 29 %:n osuutta TGC-10:ssä.

Fortumin merkinnän, ja siten myös koko annin arvo on yhteensä noin 46,6 miljardia ruplaa eli noin 1,3 miljardia euroa. Merkinnän jälkeen Fortumin omistusosuus TGC-10:n osakkeista ja äänivallasta kasvaa runsaaseen 76 %:iin. Nyt kerätty pääoma jää TGC-10:n käyttöön ja sillä rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo on 2,2 miljardia euroa.

Uralin alueella toimiva TGC-10 on alueellinen tuotantoyhtiö, joka syntyi vuonna 2006 osana Venäjällä käynnissä olevaa energiasektorin osittaista yksityistämistä. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW. TGC-10:n mittava investointiohjelma nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300 MW:lla vuoteen 2013 mennessä.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Tapio Kuula, johtaja, 010 45 24112

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa