Fortumin osakkeita merkitty optio-oikeuksilla

Pörssi-ilmoitus

Fortumin osakkeita merkitty optio-oikeuksilla

Fortum Oyj:n optio-oikeuksilla on merkitty uusia osakkeita seuraavasti:

Optio-ohjelma Merkintäaika kpl
Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2001A 1.-28.2.2007 43 600
Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2001B 1.-28.2.2007 136 400
Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2002A 1.-28.2.2007 6 000
Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2002B 1.-28.2.2007 182 130

Osakemerkintöja vastaavaa osakepääoman korotusta ei vielä ole merkitty kaupparekisteriin.

Seuraavan kerran Fortumin optio-ohjelmiin liittyvät merkinnät on tarkoitus rekisteröidä arviolta 15.3.2007, jolloin rekisteröidään 7.3.2007 mennessä merkityt uudet osakkeet. Optio-oikeuksilla viimeistään 7.3.2007 merkityt osakkeet ovat oikeutettuja vuodelta 2006 keväällä 2007 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Samoin näiden uusien osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja osallistumaan kevään 2007 yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa mainituin ehdoin.

Kaikkien Fortumin optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen nimellisarvo 3,40 euroa, joten jaettavat osingot eivät näin ollen enää alenna merkintähintaa.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa