Fortumin osakkeita merkitty optio-oikeuksilla

Alla mainitut Fortum Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt ja yhtiölle maksetut osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Helsingin Pörssin päälistalle 24.1.2008.

Optio-ohjelma Merkintäaika kpl
Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2002B 11.12.2007-15.1.2008 252 602


Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 858 846,80 euroa, on merkitty kaupparekisteriin 23.1.2008. Fortum Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 3 041 319 244,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 886 935 660 kappaletta. Osakemerkintöjen seurauksena Fortum Oyj:n oma pääoma kasvoi yhteensä 858 846,80 euroa.

Fortumin osakkeen perustiedot 24.1.2008:

Kaupankäyntitunnus FUM1V
ISIN-koodi: FI0009007132
Osakemäärä: 886 935 660

Seuraavan kerran Fortumin optio-ohjelmaan 2002B liittyvät merkinnät on tarkoitus rekisteröidä arviolta 17.3.2008, jolloin rekisteröidään 10.3.2008 mennessä merkityt uudet osakkeet. Optio-oikeuksilla viimeistään 10.3.2008 merkityt osakkeet ovat oikeutettuja vuodelta 2007 keväällä 2008 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Samoin näiden uusien osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja osallistumaan kevään 2008 yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa mainituin ehdoin.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa