Fortumin osakkeita merkitty optio-oikeuksilla

Fortum Oyj:n optio-oikeuksilla on merkitty uusia osakkeita seuraavasti:

Optio-ohjelma Merkintäaika kpl
Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2002B 24.1.-31.1.2008 21 000

Osakemerkintöjä vastaavaa osakepääoman korotusta ei vielä ole merkitty kaupparekisteriin.

Seuraavaan kerran Fortumin optio-ohjelmaan 2002B liittyvät merkinnät on tarkoitus rekisteröidä arviolta 17.3.2008, jolloin rekisteröidään 10.3.2008 mennessä merkityt uudet osakkeet. Optio-oikeuksilla viimeistään 10.3.2008 merkityt osakkeet ovat oikeutettuja vuodelta 2007 keväällä 2008 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Samoin näiden uusien osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja osallistumaan kevään 2008 yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa mainituin ehdoin.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa