Fortumin sähkömarkkinakatsaus 19.3.2008

Fortum julkaisee 1-2 kertaa vuodessa ajankohtaisen sähkömarkkinakatsauksen. Katsauksessa tarkastellaan sähkön hinnan kehitystä tukkumarkkinoilla ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Yhteenveto:

- Pohjoismaiset tukkuhinnat ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna – eivät kuitenkaan niin paljon, kun oli odotettu. Odotuksia alhaisemmat hinnat johtuvat pääosin vahvasta vesitilanteesta ja leudosta talvesta.

- Pohjoismaiset vesivarastot ovat 11 TWh pitkän ajan keskiarvon yläpuolella ja lisäksi Norjassa arvioidaan olevan tavallista enemmän lunta.

- Päästöoikeuksien hinta vuodelle 2008 on maaliskuussa ollut noin 21 €/tCO2

- Tukkuhinnat Keski-Euroopassa ovat nousseet enemmän kuin Pohjoismaissa. Hintojen nousun taustalla on päästöoikeuksien, hiilen ja öljyn hintojen nousu. Futuurinoteerausten ero Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä vuodelle 2008 on kasvanut 30 €/MWh:iin kun myöhemmille vuosille ero on noin 15 €/MWh.

- Keski-Euroopan korkeammat hinnat ovat johtaneet lisääntyneeseen sähkönvientiin Pohjoismaista Saksaan.

Koko katsaus on liitteenä pdf-muodossa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Lotta Forssell, +358 50 45 36128, lotta.forssell@fortum.com

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit