FORTUMIN SÄHKÖNTUOTANTO JÄLLEEN EUROOPAN ILMASTOMYÖTÄISIMPIÄ

Fortumin ympäristötunnusluvut vuodelta 2007

• Sähköstä 89 % tuotettiin ilman hiilidioksidipäästöjä.
• Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannosta 40 % ja lämmöntuotannosta 34 %.
• Fortum Markets Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä.
• Liiketoiminnasta 96 % ympäristösertifioitu.
• Fortum valittiin maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukkoon.

Suurin osa Fortumin sähköstä tuotettiin vuonna 2007 ilman hiilidioksidipäästöjä. Fortumin omien voimalaitosten CO2-päästöt olivat yhteensä 10,4 (11,0) miljoonaa tonnia eli noin 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Fortumin sähköntuotannon CO2-päästöt per kilowattitunti olivat 64 g/kWh (107 g/kWh), joka on alhaisimpia arvoja Euroopan suuriin sähköyhtiöihin verrattuna. Euroopan sähköntuottajien ominaispäästöjen keskiarvo on ollut viime vuosina noin 400 g/kWh.

Noin 40 % (40 %) Fortumin tuottamasta sähköstä ja 34 % (38 %) lämmöstä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Jäteperäisten polttoaineiden käyttö kasvoi 3 %, ja muodostaa nyt 5 % Fortumin käyttämistä polttoaineista ydinpolttoaineita lukuun ottamatta.

Noin 96 % (95 %) Fortumin liiketoiminnasta on sertifioinut ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 -standardin mukaisesti. Osalla yksiköistä on lisäksi käytössä ISO 9001/9002 -laatusertifikaatit ja OHSAS 18001 -turvallisuussertifikaatti. Vuonna 2007 uusia sertifikaatteja myönnettiin kolmelle Fortumin yksikölle.

Vuonna 2007 Fortum Markets oli suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä Pohjoismaissa. Marketsin asiakkaista yli 60 %, eli noin 700 000 asiakasta, ostaa ympäristömerkittyä sähköä. Suomessa kaikki Fortum Kesto -sähkösopimuksen tehneet asiakkaat saavat ympäristömerkittyä Norppasähköä. Ruotsissa puolestaan kaikki Fortum Enkel -sopimuksen tehneet asiakkaat saavat Bra Miljöval -merkittyä sähköä. Lisäksi osalla Fortumin biopolttoaineilla tapahtuvaa lämmöntuotantoa on Norppamerkki.

Fortum sai vuonna 2007 kolme merkittävää tunnustusta kestävän kehityksen mukaisesta toiminnastaan. Viidettä vuotta peräkkäin yhtiö varmisti paikkansa maailmanlaajuisessa Dow Jones Sustainability World -indeksissä. Lisäksi Fortum valittiin ensimmäistä kertaa Climate Disclosure Leadership -indeksiin (CDLI). CDLI koostuu 68:sta FT500-yhtiöstä, jotka ovat kunnostautuneet kasvihuonepäästöjensä raportoinnissa ja ilmastonmuutosstrategioiden toteutuksessa. Fortum valittiin niin ikään ensimmäistä kertaa maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukkoon. Lisäksi Fortum on mukana Storebrandin Best in Class -vertailussa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Carola Teir-Lehtinen, Johtaja, Kestävä kehitys
puh. 010 45 24118
carola.teir-lehtinen@fortum.com

Fortum julkaisee toimintansa merkittäviin ympäristönäkökohtiin liittyvät tunnusluvut vuosittain. Ympäristötunnuslukuihin liittyvää lisätietoa löytyy Fortumin kestävän kehityksen www-sivuilta osoitteessa www.fortum.f/kestavakehitys sekä yhtiön vuosikertomuksesta ja toimintakertomuksesta.

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa