FORTUMIN TULOSTIEDOTUS VUONNA 2008

Fortum-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 julkaistaan 31.1.2008.

Vuonna 2008 Fortum raportoi taloudellisesta kehityksestään kolmella osavuosikatsauksella:

- tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 24.4.2008,
- tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 17.7.2008 ja
- tammi-syyskuun osavuosikatsaus 22.10.2008.

Vuoden 2007 vuosikertomus julkaistaan viimeistään viikolla 11.

Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 1.4.2008.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa