FORTUMIN UUDET TYÖSUHDEAUTO- JA LENTOMATKUSTUSSÄÄNNÖT ALENTAVAT YHTIÖN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lehdistötiedote

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi Fortumin tärkeimmistä tavoitteista. Fortum on päättänyt uusista ympäristöteoista, jotka koskevat muun muassa fortumlaisten auto- ja lentomatkustamista.

Vain diesel- tai ekoautoja

Fortumlaisen työsuhdeauto voi jatkossa olla ainoastaan dieselkäyttöinen, hybridi-, etanoli-, bioetanoli-, biokaasu- tai sähköauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 200 g/km. Ohjeistus koskee kaikkia työsuhdeautohankintoja koko konsernissa tästä eteenpäin. Autokanta uusiutuu sitä mukaan kun nykyiset leasingsopimukset umpeutuvat.

Lentomatkustamista vähennetään 10 %

Vuonna 2006 Fortumin henkilöstö matkusti lentämen yhteensä noin 12,9 miljoonaa kilometriä. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen vähentää lentomatkustamista ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä 10 % nykytasosta. Lentomatkustamisen sijaan Fortumissa suositaan jatkossa puhelin- ja videoneuvotteluja. Toimintatapojen muuttamiseksi yhteensä 50 neuvotteluhuonetta varustetaan videoneuvottelulaitteilla vuoden 2007 aikana.

Lentomatkojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt kompensoidaan

Fortum on lisäksi päättänyt kompensoida henkilöstön lentomatkojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Fortum maksaa jatkossa jokaista lentomatkaa kohti hiilidioksidimaksun, joka menee esimerkiksi uusiutuvan energian ja kestävän metsäteollisuuden kehittämiseen. Kompensointiohjelman myötä Fortumin henkilöstö matkustaa jatkossa hiilidioksidivapaasti.

Fortum Oyj
konserniviestintä

Lisätietoja:
Arja Koski, ympäristöjohtaja, p. 010 45 24205

Fortumin sähköntuotanto on Euroopan ilmastomyötäisimpiä. 84 % Fortumin sähköstä tuotettiin vuonna 2006 ilman hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannosta oli 40 % ja lämmöntuotannosta 43 %. Fortumin koko sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt per kilowattitunti (107 g/Kwh) ovat yksi alhaisimmista arvoista Euroopan suurten sähköyhtiöiden joukossa ja selvästi alle Fortumin omien tavoitearvojen. Fortumin asettaman tavoitteen mukaan yhtiön sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vuosittainen taso on alle 200g/kWh ja viiden vuoden keskiarvo enintään 120 g/kWh.

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa