Fortumin uusi biopolttoaineilla toimiva CHP-laitos Tukholmassa sai ympäristöluvan

Fortum Värme on saanut ympäristöluvan uudelle, Tukholman Värtanin alueelle suunnitellulle lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokselle (CHP), joka toimii biopolttoaineilla. Ympäristölupa kattaa myös Värtanin nykyisten laitosten savukaasujen lämmön talteenoton.

Suunniteltu uusi laitos kattaa valmistuessaan 25 % Tukholman lämmöntarpeesta ja 10 % sähköntarpeesta. Koska laitos toimii biopolttoaineilla, sen käyttöönotto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 800 000 tonnilla vuodessa. Ympäristölupa on tärkeä askel hankkeen toteuttamisessa:

- Tukholman alue kasvaa jatkuvasti ja tarvitsee lisää lämpöä ja sähköä. Keskellä kaukolämpöverkkoa sijaitseva Värtanin alue on paras mahdollinen sijoituspaikka uudelle laitokselle. Alueella on jo valmiina myös laitoksen vaatima infrastruktuuri, kuten satama, rautatie, polttoainevarastot ja savupiiput. Pidemmällä aikavälillä myös muita sijoituspaikkoja on tutkittava kasvavan energiantarpeen tyydyttämiseksi kestävällä tavalla, sanoo Fortum Värmen toimitusjohtaja Anders Egelrud.

Savukaasujen lämmön talteen ottaminen on tarkoitus aloittaa välittömästi, kun ympäristölupa astuu voimaan. Laitteistojen asentaminen nostaa Värtanin nykyisten laitosten polttoaineen energiahyötysuhteen lähes 100 %:iin ja vähentää samalla entisestään laitosten ympäristökuormitusta. Investoinnin arvo on noin 32 miljoonaa euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jens Bjöörn, viestintäjohtaja, Fortum Värme, puh +46 702 98 41 25
Anu Salonsaari-Posti, viestintäjohtaja, Fortum Heat, 050 45 34262

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa