Fortumin voimalaitosinvestointi Suomenojalle vahvistui

Fortum on päättänyt rakentaa Espooseen Suomenojan nykyisen voimalaitoksen yhteyteen uuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen. Voimalaitoksen esisuunnittelu on saatu päätökseen ja päälaitehankinnoista päästy sopimukseen. Investoinnin arvo on noin 220 miljoonaa euroa. Voimalaitos valmistuu tuotantoon vuoden 2009 loppuun mennessä.

Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueiden kaukolämmön tarpeen voimakas kasvu on tehnyt mahdolliseksi uuden, tehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen rakentamisen. Rakennettava voimalaitos käyttää polttoaineenaan maakaasua. Sen sähköntuotantoteho tulee olemaan 234 megawattia (MW) ja kaukolämpöteho 214 MW. Vuosittainen kaukolämmöntuotanto vastaa noin 85 000 kaukolämmitteisen omakotitalon lämmöntarvetta ja vuosittainen sähköntuotanto noin 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähköntarvetta.

Uuden voimalaitoksen ansiosta hiilen ja öljyn käyttö kaukolämmön tuotannossa alueella vähenee. Tämä merkitsee hiili- ja tuhkakuljetusten sekä rikkidioksi- ja hiukkaspäästöjen vähenemistä. Typenoksidipäästöissä ei tapahdu olennaista muutosta. Hiilidioksidipäästöt tuotettua energiaa kohden laskevat yli 10%.

-Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto on tehokas ja ympäristömyötäinen tapa tuottaa energiaa. Kaukolämmön hintaan uudella voimalaitoksella ei ole välittömiä vaikutuksia. Tavoitteenamme on pitää kaukolämpö hinnaltaan kilpailukykyisenä nyt ja tulevaisuudessa, kertoo kehitysjohtaja Timo Karttinen Fortumista.

Voimalaitoshankkeen rakennusaikainen työllistävä vaikutus on noin 300 miestyövuotta. Uudella voimalaitoksella on voimassa oleva ympäristölupa, joka on saatu elokuussa 2006. Valmistelevat työt voimalaitoksen rakentamista varten aloitetaan kesällä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Timo Karttinen, kehitysjohtaja, Fortum Oyj, GSM 050 453 6555
Jouni Haikarainen, liiketoimintajohtaja, Fortum Heat, GSM 040 709 5690

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa