Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut lausuntonsa Fortumin Loviisa 3 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) on eilen 16.10.2007 antanut lausuntonsa Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksen kolmatta laitosyksikköä ja siihen liittyviä hankkeita koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnossaan KTM toteaa, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset ja se on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Fortum jatkaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimista arviointiohjelman, siitä annettujen lausuntojen ja tekeillä olevien selvitysten perusteella. Arviointiselostuksen arvioidaan valmistuvan kesään 2008 mennessä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Reko Rantamäki, puh 040 829 7587
Kehitys- ja viestintäpäällikkö Peter Tuominen, puh 050 452 4760

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa