Konkreettisin askelin kohti EU:n energiasisämarkkinoita

Lehdistötiedote

Euroopan Unionin komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksensa niin sanotuksi kolmanneksi energiamarkkinapaketiksi. Lainsäädäntöehdotuksillaan komissio haluaa parantaa sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimintaa ja ajaa markkinoiden yhdentymistä tavoitteenaan EU:n energiasisämarkkinat. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallista viranomaisilta ja sähkönsiirrosta vastaavilta kantaverkkoyhtiöiltä edellytetään rajat ylittävää nykyistä kiinteämpää yhteistyötä.

Kansallista laajemmat sähkömarkkinat lisäävät kilpailua ja tehokkuutta ja pitävät siten hintatason kilpailukykyisenä. Samalla toimitusvarmuus paranee ja kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään pienemmin yhteiskunnallisin kustannuksin. "EU:n kantava idea on luoda tavaroille ja palveluille toimivat sisämarkkinat. Toimiva sisämarkkina on asiakkaan etu. Monille tuotteille tämä on jo arkipäivää ja komissio haluaa, että näin olisi myös sähkön osalta", toteaa Timo Karttinen. Keskeinen kysymys onkin johtaako yhteistyö siirtoyhteyksien suunnittelun, toteutuksen ja operoinnin konkreettisiin parannuksiin.

Alueellinen vähittäismarkkina kuluttajan etu

Ensimmäistä kertaa komissio asettaa konkreettiseksi tavoitteekseen myös alueelliset vähittäismarkkinat, joilla yksittäinen kuluttaja voisi ostaa sähköä oman maansa ulkopuolelta. Tämä tuo lisääntyvän kilpailun hyödyt konkreettisella tavalla lähemmäs myös tavallista kuluttajaa.

Markkinoiden yhdentyessä ja sähkön virratessa entistä helpommin maasta toiseen tulee myös EU:n energiapolitiikan koordinointia parantaa merkittävästi. Erilaiset valtion interventiot johtavat kilpailun vääristymiin ja toimivat markkinoiden yhdentämistavoitetta vastaan. Konkreettinen testi koordinoinnin toimivuudesta on tulossa, kun EU:n yhteiseen tavoitteeseen nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä pyritään kansallisin toimin. "Kaikki tietävät, että EU-tasoisella tukijärjestelmällä tavoite saavutettaisiin pienimmin yhteiskunnallisin kustannuksin, mutta houkutus kansallisiin tukimekanismeihin näyttää olevan suuri", sanoo Timo Karttinen.

Kantaverkkoyhtiöiden eriyttäminen keskeistä markkinoiden toimivuudelle

Konkreettisin komission ehdotuksista koskee kantaverkkoyhtiöiden omistuksellista eriyttämistä, jolla halutaan turvata niiden riippumattomuus. "Eriyttäminen on tärkeää sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta. Riippumattomuus edellyttää, että kenelläkään sähkön tuottajalla tai myyjällä ei ole määräävää asemaa kantaverkkoyhtiön päätöksenteossa. On valitettavaa, että EU:lla ei ole lainsäädäntöpohjaa esittää alueellisia organisaatioita. Fortum on jo pitkään ajanut vapaaehtoisuuden pohjalta pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tiiviimpää yhteistyötä pitäen tavoitteena yhden yhteisen pohjoismaisen kantaverkkoyhtiön luomista", Karttinen sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, Fortum Oyj, puh. 040 82 62646

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa