LOVIISAN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖILLE UUDET KÄYTTÖLUVAT

Valtioneuvosto on tänään 26.7.2007 myöntänyt Loviisa 1- ja Loviisa 2- ydinvoimalaitosyksiköille Fortum Power and Heat Oy:n hakemat käyttöluvat. Loviisa 1:n osalta uusi käyttölupa on voimassa vuoden 2027 ja Loviisa 2:n osalta vuoden 2030 loppuun asti. Nykyiset vuonna 1998 annetut käyttöluvat päättyvät tämän vuoden lopussa.

Loviisan voimalaitos on tuottanut sähköä ydinvoimalla kolmenkymmenen vuoden ajan. Turvallisuutta ja käytettävyyttä on tänä aikana jatkuvasti kehitetty teknisillä parannuksilla sekä jatkuvasti panostamalla osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Voimalaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena on laitosyksiköiden vähintään viidenkymmenen vuoden turvallinen käyttö. Nyt myönnetty käyttölupa antaa hyvän perustan jatkuvalle turvallisuuden ja käytettävyyden pitkäjänteiselle kehittämiselle.


Lisätietoja:
Voimalaitosjohtaja Arvo Vuorenmaa, puh 050 4554000
Kehitys- ja viestintäpäällikkö Peter Tuominen, puh 050 4524760

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa