Markkinaoikeus: Fortum ei määräävässä markkina-asemassa

Markkinaoikeus on tänään antamassaan päätöksessä kumonnut Kilpailuviraston kesäkuussa 2006 antaman ehdollisen E.ON Finland -kauppaa koskevan päätöksen. Kilpailuvirasto asetti yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja, jotka Fortum on jo pannut täytäntöön.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita asettaa ehtoja, sillä Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan sähkön tuotannon ja tukkumyynnin osalta relevantteja maantieteellisiä markkinoita oli pidettävä ainakin Suomen ja Ruotsin laajuisina.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa