Meri-Porin voimalaitokselle kehitetään hiilidioksidin talteenottojärjestelmä

Fortum ja Teollisuuden Voima ovat käynnistäneet Meri-Porin voimalaitoksella hankkeen hiilidioksidin talteenottojärjestelmän kehittämiseksi. Vaihtoehtoisten teknologioiden selvitystyö tehdään vuoden 2008 aikana, ja suunnittelu valitun teknologian soveltamiseksi voimalaitoksen sähköntuotannossa voidaan käynnistää vuoden 2009 alussa. Tavoitteena on, että investointipäätös tehdään vuonna 2011, jolloin järjestelmä olisi käytössä Meri-Porissa vuonna 2015.

Vuonna 1993 valmistunut Meri-Porin lauhdevoimalaitos tuottaa sähköä käyttäen polttoaineena kivihiiltä. Sen sähköntuotantokapasiteetti on 565 megawattia, josta Fortumin osuus on 55 % ja Teollisuuden Voiman osuus 45 %.

”Hiilidioksidin talteenottojärjestelmä sopii Meri-Poriin hyvin, laitos on suuri ja tekniikaltaan nykyaikainen. Tämä on tärkeä askel, sillä olemme sitoutuneet pitämään päästömme alan parhaiden eurooppalaisten yhtiöiden tasolla. Sähköntuotannostamme on jo nyt yli 80 % hiilidioksidivapaata. Katsomme, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kivihiiltä käyttävät voimalaitokset tarvitsevat jatkossa hiilidioksidin talteenottojärjestelmät, ja Meri-Porin hankkeen avulla olemme tässä edelläkävijä”, sanoo Fortumin sähköntuotanto-liiketoimintayksikön johtaja Matti Ruotsala.

"Teollisuuden Voima tuottaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksella hiilidioksidivapaata sähköä vuosittain 14,5 terawattituntia, joka on runsaat 15 % Suomen sähkön tarpeesta. Meri-Porin voimalaitoksen osaomistajana suunnitelmissa oleva hanke on Teollisuuden Voiman pitkäntähtäimen tavoitteiden mukainen", toteaa Teollisuuden Voiman toimitusjohtaja Pertti Simola.

Hiilidioksidin talteenoton jälkeen se kuljetetaan varastoitavaksi. Meri-Porin hiilidioksidi laivataan ja varastoidaan ulkomaille, sillä Suomessa ei ole siihen sopivia kohteita.

Myös Fortumin Värtanin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella Tukholmassa kokeillaan hiilidioksidin talteenottoteknologiaa. Vuonna 2007 alkaneessa projektissa kokeillaan uutta teknologiaa, jonka koekäytöstä on saatu lupaavia tuloksia. Koekäyttöä jatketaan edelleen, jotta voidaan selvittää teknologian potentiaali laajamittaiseen hyödyntämiseen.

EU:n komissio tulee lähipäivinä esittämään hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevaa lainsäädäntöä, joka sisältää erityisesti varastointia koskevia vaatimuksia. EU on myös käynnistämässä ohjelmaa, joka tukee talteenoton ja varastoinnin koehankkeita. Noin 80 % maailman energiantuotannosta tulee lähivuosikymmeninä perustumaan fossiilisiin polttoaineisiin, siksi CO2:n talteenotosta ja varastoinnista tulee kansainvälisesti merkittävä teknologia.

Lisätietoa CO2-talteenotosta ja varastoinnista Internetissä osoitteessa www.fortum.fi.


Fortum Oyj Teollisuuden Voima Oyj
Konserniviestintä Viestintä ja yhteiskunta


Lisätietoja:
Risto Andsten, johtaja, Fortum Oyj,
050 453 3988

Jaakko Tuomisto, toimistopäällikkö
Teollisuuden Voima Oyj
0500 121 569

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa