NIMITYKSIÄ FORTUMIN JOHDOSSA

Pörssitiedote

Kuluvan vuosikymmenen erittäin myönteisen kehityksen jälkeen Fortum on tulossa uuteen vaiheeseen. Uusien kehitysaskeleiden nopeuttamiseksi Fortumissa on tehty seuraavat nimitykset:

Fortum Management Team (konsernin johtoryhmä)
Johtaja Maria Paatero-Kaarnakari konsernikehitysyksiköstä nimitetään konsernin strategiajohtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin tulevista strategisista mahdollisuuksista ja haasteista. Tasavallan Presidentin lehdistöpäällikkö Maria Romantschuk nimitetään konsernin viestintäjohtajaksi. Vakanssin nykyinen haltija, Carola Teir-Lehtinen siirtyy uuteen tehtävään (ks. alla). Uudet konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Mikael Liliukselle.

Raportointisuhteissa konsernin johtoryhmään on jo aiemmin tehty yksi muutos: Fortum Heatin lisäksi myös liiketoimintayksikkö Fortum Värme raportoi Timo Karttiselle.

Liiketoimintayksiköt
Neljä Fortumin seitsemästä liiketoimintayksiköstä saa uuden vetäjän:

Matti Ruotsala nimitetään Fortum Generationin johtajaksi. Hän työskentelee tällä hetkellä AGCO Corporationin johtajana ja Valtra Oy:n toimitusjohtajana. Yksikön nykyinen johtaja Pekka Päätiläinen jatkaa Senior Advisorina kunnes jää eläkkeelle kesällä 2008. Molemmat raportoivat johtaja Tapio Kuulalle.

Fortumin Portfolio Management and Trading (PMT) yksikön vetäjä Per Langer nimitetään Fortum Heatin johtajaksi. Yksikön nykyinen johtaja Risto Riekko jatkaa Senior Advisorina kunnes jää eläkkeelle kesällä 2008. Molemmat raportoivat kehitysjohtaja Timo Karttiselle.

Fortumin fyysisen salkunhallinnan johtaja Kalle Ahlstedt nimitetään Fortum PMT:n johtajaksi. Hän raportoi Tapio Kuulalle.

Markku Vauhkonen, jolla on pitkä kansainvälinen ura TetraLaval konsernissa, nimitetään Fortum Servicen johtajaksi. Hän raportoi Tapio Kuulalle. Yksikön nykyinen vetäjä Kim Kronstedt siirtyy uuteen tehtävään (ks. alla).


Konserniyksiköt
Konsernin viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen nimitetään kestävän kehityksen johtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin pyrkimyksestä tehdä kestävästä kehityksestä, etenkin ilmastokysymyksestä, yhtiön menestystekijä. Hän raportoi edelleen toimitusjohtaja Mikael Liliukselle.

Fortum Servicen johtaja Kim Kronstedt nimitetään konsernin turvallisuuspäälliköksi. Hän raportoi uudessa tehtävässään Carola Teir-Lehtiselle.

Konsernin ympäristöjohtaja Arja Koski nimitetään Fortum Generation -liiketoimintayksikön uusiutuvien energialähteiden johtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin pyrkimyksestä kasvattaa edelleen uusiutuvien energialähteiden osuutta tuotantorakenteessaan. Hän on uudessa tehtävässään yksikön johtoryhmän jäsen ja raportoi Matti Ruotsalalle.

Fortumin Corporate Financial Services -yksikön vetäjä Päivi Mecklin on nimitetty Customer Services -yksikön johtajaksi. Hän raportoi johtaja Christian Lundbergille. Yksikön entinen johtaja Markku Moilanen viimeistelee väitöskirjaansa.

Corporate Financial Services -yksikön kehitysjohtaja Ensio Väisänen on nimitetty koko yksikön vetäjäksi. Hän raportoi talousjohtaja Juha Laaksoselle.


Muita muutoksia
Nykyinen konserniviestintäyksikkö jaetaan.

Susanna Serlachius-Presslerin johtama konsernin bränditoiminto tulee jatkossa raportoimaan johtaja Christian Lundbergille, jolle myös laajimman asiakaspinnan omaavat yksiköt Fortum Markets ja Fortum Distribution raportoivat.

Ann Lindell-Saebyn johtama Ruotsin viestintäyksikkö tulee niin ikään raportoimaan Ruotsin maavastaavalle Christian Lundbergille.


Muutokset astuvat voimaan syyskuun 1. päivänä. Matti Ruotsalan kohdalla siirtyminen tapahtuu kuitenkin hiukan myöhemmin syksyllä. Päivi Mecklin ja Ensio Väisänen ovat jo aloittaneet uusissa tehtävissään.

"Olen hyvin tyytyväinen nyt tehtyyn ylimmän johdon uudelleenjärjestelyyn. Näillä muutoksilla olemme vahvistaneet tehtäväkiertoa yhtiön sisällä, luoneet uusia vakansseja edistääksemme strategisesti merkittäviä tehtäviä, sekä saaneet uutta verta organisaatioon. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta Fortumin matka seuraavaan vaiheeseen olisi mahdollisimman menestyksekäs", toteaa toimitusjohtaja Mikael Lilius.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, Fortum Oyj, 010 45 29100
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit