Perlos Oyj:n epäilty tiedottamisvelvoitteen laiminlyönti

Pörssitiedote

Fortum Oyj on tänään saanut tietää, että Perlos Oyj:n antaman tulosvaroituksen epäillään viivästyneen vuodenvaihteessa 2002–2003. Tästä syystä syyttäjä on päättänyt nostaa syytteen Fortum Oyj:n toimitusjohtajaa Mikael Liliusta ja eräitä muita Perlos Oyj:n vuosien 2002–2003 hallituksen jäseniä vastaan tiedottamisvelvoitteen laiminlyönnistä. Lilius oli Perlos Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 1997–2003.

Lilius kiistää syytteen perusteettomana.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa