Peter Lundille Fortumin Säätiön tunnustuspalkinto

Fortumin Säätiö jakoi 700 000 euroa energiatutkimukseen.

Fortumin Säätiön vuoden 2008 apurahat jaettiin tiistaina 26.2.2008 Espoossa. Tilaisuuden yhteydessä Säätiö luovutti 10 000 euron tunnustuspalkinnon Teknillisen korkeakoulun professori Peter Lundille ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä tutkimustyöstä sekä opetuksen edistämisestä energia-alalla. Fortumin Säätiö tukee energia-alan tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä ja sen painopistealueet ovat energiantuotanto ja -käyttö sekä liikenteen energiaratkaisut.

Professori Lund on toiminut teknillisen fysiikan professorina Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1993. Hän on kansainvälisesti tunnustettu huippuosaaja energiatekniikan alalla ja on erityisen ansioitunut uusiutuvien energiateknologioiden alueella, joihin lukeutuvat muun muassa aurinko-energia, polttokennoteknologia, hajautetut energiajärjestelmät, vetyteknologia ja tuulivoima. Lundilla on yli 400 tieteellistä julkaisua ja hän on ohjannut toistakymmentä väitöskirja- ja lisensiaatintyötä sekä lukuisia diplomitöitä energiatekniikan alalla.

Lundilla on ollut useita luottamustehtäviä kotimaassa ja ulkomailla ja hän toimii esimerkiksi energia-asiantuntijana pohjoismaisille ja eurooppalaisille energiaviranomaisille. Lund oli EU:n energianeuvonantajaryhmän puheenjohtaja vuosina 2002-2006, hän on ollut mukana Itämeren maiden ja Venäjän energiayhteistyössä sekä useiden maiden energiaohjelmien johtoryhmissä. Lisäksi hän on Energy Research- lehden Euroopan toimittaja.

Fortumin Säätiön vuodelle 2008 myöntämien uusien apurahojen kokonaissumma on yhteensä 462 000 euroa. Kun myös huomioidaan edellisinä vuosina aloitettujen useampivuotisten hankkeiden jatkorahoitukset, vuoden 2008 myönnettyjen apurahojen kokonaissumma nousee 700 000 euroon. Lista apurahojen saajista julkaistaan viikolla 10 Fortumin Säätiön verkkosivuilla www.fortum.fi/saatio.

Fortumin Säätiö

Lisätietoja:
Jan-Erik Österholm, Fortumin Säätiön asiamies puh. 010 45 23412

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa