Pohjoismaiset energiatoimijat vaativat kantaverkkoyhteistyön syventämistä

Pohjoismaiset energiatoimijat vaativat kantaverkkoyhteistyön syventämistä. Pohjoismainen sähkömarkkina on kuluneiden 10 vuoden aikana kehittynyt menestyksekkäästi kantaverkkoyhtiöiden ja Nord Poolin yhteistyön avulla. Kuitenkin tulevaisuuden haasteet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja verkoston kehittämiseksi yhteiseurooppalaista sähkömarkkinaa kohden edellyttävät laajempaa kansainvälistä yhteistyötä, kuin mihin on tähän asti totuttu.

Ratkaisuksi tulevaisuuden haasteisiin energia-alan toimijat esittävät yhteispohjoismaisen järjestelmävastaavan perustamista, mikä pitkällä aikavälillä voisi johtaa yhteispohjoismaisen kantaverkkoyhtiöön.

Energia-alan toimijat esittävät energiaministereille selvitettäväksi, miten näitä ratkaisuja voidaan viedä eteenpäin mahdollisimman nopealla aikataululla.

Liitteenä yhteiskannanotto, jonka laadinnassa Fortum on ollut mukana.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja: Esa Hyvärinen, johtaja, Fortum Oyj, 040 826 2646

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit