Tie Kööpenhaminaan

Lehdistötiedote

Kahdeksan kansainvälistä yritystä on antanut yhteisen julkilausuman, jonka tavoitteena on saada aikaan ehdotus Kioto-kauden jälkeisestä ilmastosopimuksesta. Julkilausuma esitellään tänään Respect Table -seminaarissa Brysselissa Margot Wallströmin, Gro Harlem Brundtlandin ja Mary Robinsonin johdolla. Lopullinen julkilausuma annetaan Balilla joulukuussa järjestettävässä YK:n ilmastokokouksessa Euroopan edustajille.

Allekirjoittaneet yritykset – Fortum, IKEA, Novo Nordisk, Osram, Reed Elsevier, SKF, Triodos Bank ja Whirlpool Europe – ovat Respect Table -yritysverkoston jäseniä. Verkoston tavoitteena on nostaa esiin ja löytää ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin tavoitteenaan maailmanlaajuinen ilmastosopimus.

Viimeisimmät ilmastoraportit ovat hälyttäviä ja edellyttävät välittömiä toimenpiteitä niin poliitikoilta, yrityksiltä kuin tavallisilta kansalaisiltakin.

Päästötön energiantuotanto ja kestävä kehitys ovat olleet Fortumin strategisia tavoitteita ja lähes kahden vuosikymmenen ajan. Vuodesta 1990 Fortumin hiilidioksiditon sähköntuotanto on kasvanut kolminkertaiseksi, ja tällä hetkellä Fortum on Euroopan toiseksi vähiten hiilidioksidipäästöjä (per tuotettu kilowattitunti) aiheuttava sähköyhtiö. Sen vuotuiset CO2-päästöt ovat keskimäärin hieman yli 90 g/kWh viiden vuoden laskentajaksolla, kun eurooppalainen keskiarvo on yli 400 g/kWh.

”Respect Table ja muut verkostot, joissa Fortum on aktiivinen, ovat ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä tärkeitä vaikutuskanavia, sanoo Fortumin kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen. Respect Table -verkostossa Fortum on edistänyt nykyisen päästökaupan läpinäkyvyyden lisäämistä ja päästöoikeuksien maailmanlaajuisen huutokauppajärjestelmän kehittämistä. Jos meidän tähänastinen työmme inspiroi myös muita toimijoita ja helpottaa muutoksia, on se arvokas ja tervetullut lisä”, sanoo Teir-Lehtinen.

Nyt julkaistu raportti “Respect table ja tie Kööpenhaminaan” sisältää ehdotuksen Kioto-kauden jälkeiseksi sopimukseksi, joka voi edesauttaa kestävämmän tulevaisuuden turvaamista niin yrityksille kuin ilmastollekin. Raportti sisältää myös yksityiskohtaisia esimerkkejä allekirjoittaneiden yritysten ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä, joiden toivotaan inspiroivan muita yrityksiä vastaaviin toimenpiteisiin.

Respect Table on yhdessä Madridin Klubin ja Globe Europe -verkoston kanssa avannut Internetsivuston www.roadtocopenhagen.org, jonka avulla kuka tahansa voi osallistua ilmastosopimuksesta käytävään keskusteluun.

Respect Tablen lisäksi Fortum on mukana myös Combat Climate Change (3C), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ja The Gleneagles Dialogue -yritysverkostoissa. Kaikki nämä verkostot ovat yritysvetoisia ja yritysjohto on niissä aktiivisesti mukana. Kaikki myös keskittyvät löytämään markkinaehtoisia ratkaisuja kestävän kehityksen, ja erityisesti ilmastokysymyksen haasteisiin.


Fortum Oyj
konserniviestintä


Lisätietoja:
Carola Teir-Lehtinen, kestävän kehityksen johtaja, Fortum Oyj, 050 45 24118

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa