ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS SOPIMUKSESTA, JOKA

Fortum Oyj      PÖRSSITIEDOTE 03.06.2005 klo 14.45    1(1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS SOPIMUKSESTA, JOKA
TOTEUTUESSAAN JOHTAA FORTUM OYJ:N OSAKKEIDEN OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISEEN

Citigroup Global Markets Limited on hetki sitten ilmoittanut Fortum Oyj:lle
tekemästään sopimuksesta Suomen valtion kanssa seuraavaa:

A.  Kohdeyhtiö: Fortum Oyj  (yritys- ja yhteisötunnus 1463611-4)

B.  Sopimuksen päivämäärä: 2.6.2005

C.  Citigroup Global Markets Limited:n omistusosuus Fortum Oyj:ssä voi
sopimuksen seurauksena nousta 62.900.000 osakkeeseen vastaten 7.21
prosenttia Fortum  Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

D.  Fortum Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 871.854.198 osakkeesta,
jotka tuottavat yhteensä 871.854.198 ääntä.

E.  Ilmoittajan täydellinen nimi: Citigroup Global Markets Limited.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtajaJakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa