EU:n tuettava hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita

Fortumin, Bellonan, E3G:n, Alstomin, Climate Change Capitalin, Vattenfallin, CEZ
Groupin, BP:n, Sintefin, GE:n, European Climate Foundationin, Carbon Markets & 
Investors Associationin, RWE:n ja Shellin yhteinen lehdistötiedote 3.10.2008:

EU:n tuettava hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita 

Uskomme, että EU:n tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen  
2030 mennessä ei voida saavuttaa ilman laajamittaista hiilidioksidin      
talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) käyttöönottoa. Teknologian tulisi 
olla kaupallisessa käytössä vuodesta 2020 eteenpäin.              

EU:n valtionpäämiehet ovat tehneet aloitteen sekä maaliskuussa 2007 että    
kesäkuussa 2008 10-12 teollisen CCS-demonstraatiohankkeen aloittamisesta vuoteen
2015 mennessä. Kuitenkaan taloudellista tukijärjestelmää demonstraatiohankkeiden
edistämiseksi ei ole vielä perustettu.                     

Euroopan parlamentin muutosehdotus 500 koskien päästökauppajärjestelmää     

Muutosehdotus 500 ehdotettuun päästökauppadirektiiviin ottaa kantaa       
CCS-demonstraatiohankkeiden tukijärjestelmään - parlamentti äänestää      
muutosehdotuksesta 7.10.                            

Muutos mahdollistaisi taloudellisen tuen päästöoikeuksien muodossa       
demonstraatiohankkeille, jotka kattavat hiilidioksidin talteenoton, kuljetuksen 
ja varastoinnin. Tämän lisäksi toimijat voisivat tarvittaessa ja EU:n      
valtiontukisäännösten sallimissa rajoissa saada myös suoraa investointitukea.  

Tukijärjestelmä olisi aikaan ja volyymeihin sidottu, läpinäkyvä,        
kilpailukykyinen ja markkinaehtoinen ja toisi suurimmat yhteiskunnalliset    
hyödyt. Laajamittaiset CCS-demonstraatiohankkeet pohjautuisivat varastoinnin  
vastuu- ja tuvallisuusperiaatteille, jotka on määritelty ehdotetussa      
hiilidioksidin geologiseen varastointiin liittyvässä direktiivissä.       

Vetoamme EU:hun pikaisten päätösten tekemiseksi muutosehdotus 500:n puolesta.  

Haasteellisen hiilidioksidipäästötavoitteen saavuttaminen tulee vaikeammaksi  
joka päivä. Toimimalla ensimmäisenä maailmassa CCS-teknologian puolesta Eurooppa
voisi saavuttaa johtavan aseman uuteen, vähähiiliseen energiajärjestelmään   
siirtymisessä.                                 

Nyt on aika toimia.                               


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja: Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj, 040 8262646

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa

Liitteet & linkit