Fortum, TVO ja Maersk yhteistyöhön Meri-Porin hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprojektissa

Fortum Oyj ja A.P. Moller - Maersk Group                    
Yhteistiedote                                  
15.12.2009                                   
Fortum, TVO ja Maersk yhteistyöhön Meri-Porin hiilidioksidin talteenotto- ja  
varastointiprojektissa                             

Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO) aloittavat yhteistyön Maersk Oilin ja Maersk 
Tankersin kanssa tavoitteenaan kehittää suuren kokoluokan koelaitos       
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS). Maersk Oil ja Maersk    
Tankers ovat osa tanskalaista A.P. Moller - Maersk -konsernia. 
         
Osapuolet pyrkivät yhdistämään hiilidioksidin talteenoton Meri-Porin      
voimalaitokselta laivakuljetukseen ja geologiseen varastointiin. Maersk Tankers 
vastaa projektissa laivakuljetuksesta ja Maersk Oil kehittää hiilidioksidin   
varastointimahdollisuuksia öljy- ja kaasukenttiin Tanskan Pohjanmerellä. Samalla
Maersk Oil selvittää mahdollisuuksia lisätä öljyntuotantoa hiilidioksidin    
avulla. Tavoitteena on talteenottaa, kuljettaa ja varastoida yli 1,2 miljoonaa 
tonnia hiilidioksidia vuosittain. Fortum ja TVO ovat aikaisemmin valinneet   
Siemensin pääyhteistyökumppaniksi hiilidioksidin talteenottoteknologiassa. 
  
Meri-Porin CCS-projekti, FINNCAP, tavoittelee pääsyä osaksi Euroopan unionin CCS
demonstraatio -ohjelmaa. CCS-hankkeille on varattu EU-tasolla merkittävää    
rahoitusta ja projektien valinnan odotetaan tapahtuvan vuoden 2011 aikana.   
Lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä vuosien 2011-2012 aikana,    
jolloin CCS-järjestelmä olisi käytössä vuoden 2015 loppuun mennessä. 
      
”CCS on todennäköisesti yksi merkittävimmistä teknologiaratkaisuista      
ilmastonmuutoksen torjunnassa lähivuosikymmeninä. Maerskin merikuljetus- ja   
öljyntuotantokokemus sekä Fortumin, TVO:n ja Siemensin voimalaitososaaminen   
tekevät FINNCAP:ista yhden johtavista ehdokkaista CCS-demonstraatiohankkeeksi”, 
kertoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula. 
                 
”Hiilidioksidin kuljetus tankkerialuksilla on kustannustehokas ja joustava tapa 
siirtää hiilidioksidi voimalaitokselta varastointipaikoille. Sen vuoksi     
laivakuljetus soveltuu hyvin suurille CO2-päästölähteille, kuten        
voimalaitoksille, erityisesti ensimmäisissä CCS-hankkeissa”, sanoo Søren Skou, 
Maersk Tankersin toimitusjohtaja. 
                       
”Uskomme, että CCS-teknologiassa ja öljyntuotannon lisäämisessä hiilidioksidin 
avulla on potentiaalia kehittyä tärkeiksi ratkaisuiksi Eurooppaa kohtaavissa  
toimitusvarmuus- ja ilmastokysymyksissä. Kehitämme aktiivisesti         
yhteistyöprojekteja, joiden avulla selvitetään, voidaanko näiden teknologioiden 
avulla luoda tulevaisuudessa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa”,   
toteaa Maersk Oilin toimitusjohtaja Jakob Bo Thomasen.   
           
Meri-Porin lauhdevoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 565 megawattia.  
Kivihiiltä polttoaineenaan käyttävälle voimalaitokselle suunnitellaan      
pesuritekniikkaa (post-combustion) käyttävää talteenottolaitosta. Siemensin   
teknologiaan perustuva talteenottolaitos on suunniteltu käsittelemään noin 50 % 
voimalaitoksen savukaasuista ja ottamaan talteen 90 % niiden sisältämästä    
hiilidioksidista. Toteutuessaan hanke vähentäisi voimalaitoksen         
hiilidioksidipäästöjä noin 1,2 miljoonalla tonnilla vuodessa.   
       
FINNCAP on yksi suurimmista tähän mennessä julkistetuista pesuritekniikkaa   
käyttävistä CCS-hankkeista Euroopassa. Se on myös ainoa hanke, jossa      
talteenotettu hiilidioksidi kuljetettaisiin laivoilla, kuljetus tapahtuisi   
EU-maasta toiseen ja jossa selvitetään geologisen varastoinnin ohella myös   
mahdollisuuksia öljyntuotannon lisäämiseen. 
                  
Maersk Tankers on jo tehnyt teknisiä suunnitelmia hiilidioksidin kuljettamiseen 
soveltuville tankkereille. Hiilidioksidi kuljetettaisiin osittain paineistettuna
ja jäähdytettynä nesteenä. Maersk Tankers on suunnitellut alukset        
kansainvälisten standardien mukaisesti perustuen vuosien kokemukseen      
nesteytettyjen petrokemikaalien ja maakaasun kuljetuksista.  
         
Maersk Oilin kokemus turvallisesta ja tehokkaasta öljy- ja kaasuesiintymien   
hallinnasta antaa yhtiölle valmiudet kehittää hiilidioksidin talteenottoa ja  
varastointia Pohjanmeren tyhjenevissä öljy- ja kaasukentissä. Näistä      
lähtökohdista Maersk Oil kehittää Pohjanmerellä soveltuvia offshore-kohteita  
hiilidioksidin varastoimiseksi ja öljyntuotannon lisäämiseksi hiilidioksidin  
avulla.                                     

Lisätietoja:  
                                
Fortum                                     
Mikko Iso-Tryykäri, Manager, Strategy and Investments, Fortum, 
puh. 050 453 2650 
Teollisuuden Voima                               
Juhani Ikonen, tiedotuspäällikkö, TVO, puh. 02 8381 5210

A.P. Moller - Maersk Group                           
Lars Hende, Director of Carbon and Climate, Maersk Oil, puh. +45 3363 7494   
Christian Ingerslev, Head of Maersk Tankers Gas, puh. +45 3363 4869       

Tietoa Meri-Porin CCS-projektista: www.finncap.fi                

A.P. Moller - Maersk Group on maailmanlaajuinen toimija, jolla on 120 000    
työntekijää ja 130 toimipaikkaa ympäri maailmaa. Sen pääkonttori on       
Kööpenhaminassa, Tanskassa. A.P. Moller - Maersk -konserniin kuuluu yksi    
maailman suurimmista laivayhtiöistä, minkä lisäksi yhtiö toimii laajasti myös  
energian, laivarakennuksen, kaupan ja valmistusteollisuuden alueilla. Yhtiön  
liikevaihto vuonna 2008 oli 61,2 miljardia ja liikevoitto 11,9 miljardia. A.P. 
Moller - Maersk Groupin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Kööpenhaminassa.    
Lisätietoja: www.maersk.com

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa