Fortum ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus kartoittavat kalojen elinympäristöjä Vuoksessa

Vuoksessa tehdään tällä viikolla kalojen elinympäristöihin liittyviä mittauksia. Ne ovat osa Fortumin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekeillä olevaa kalojen elinympäristöselvitystä. Mittaukset tehdään veneestä laajakulmakaikuluotauksella ja liikkuvalla laserskannauksella sekä kävellen GPS-paikannettavalla sauvalla. Kemijoki Aquatic Technology Oy:n mittausryhmä liikkuu viikon aikana Fortumin Tainionkosken voimalaitoksen ja Imatran voimalaitoksen sekä Imatran voimalaitoksen ja Venäjän rajan välillä.

Mittauksissa kartoitetaan Vuoksen jokiuoman topografia yksityiskohtaisesti sekä mitataan virtausta ADCP-mittauksin. Saatujen mittaustietojen perusteella tehdään Vuoksesta virtaus- ja elinympäristömallinnukset, joita käytetään jatkossa kalojen elinolosuhteiden ja niiden kunnostusmahdollisuuksien arvioimisessa. Käytettävät mallit ovat kaksi- tai kolmiulotteinen virtausmalli sekä Fortumin, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Kemijoki Oy:n yhteistyössä kehittämä FISU-elinympäristömalli.

Elinympäristömallin avulla voidaan arvioida joen eri alueiden sopivuutta virtavesikalojen kutu- ja elinympäristöiksi. Elinympäristön sopivuuden arviointi perustuu veden syvyyteen, virtausnopeuteen ja pohjan laatuun sekä tutkimuksissa saatuun tietoon eri kalalajien elinympäristövaatimuksista.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Markku Lahti, ympäristöasiantuntija, Renewable Energy, puh. 010 453 4539

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa