Fortum ja TVO aloittavat yhteistyön Siemens Energyn kanssa hiilidioksidin talteenotossa ja varastoinnissa

Yhteistiedote 
Fortum/TVO/Siemens                        
14.10.2009                                   
Fortum ja TVO aloittavat yhteistyön Siemens Energyn kanssa hiilidioksidin    
talteenotossa ja varastoinnissa                         

Meri-Porin voimalaitoksen omistajat, Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO), ovat  
valinneet Siemens Energyn yhteistyökumppaniksi Meri-Porin hiilidioksidin    
talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) FINNCAP-projektiin talteenoton   
alueelle. Porissa sijaitsevan hiilivoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 
565 MW. CCS-demonstraatiolaitos on suunniteltu käsittelemään noin 50 %     
Meri-Porin voimalaitoksen savukaasuista ja ottamaan talteen 90 % niiden     
sisältämästä hiilidioksidista. Tämä vähentää voimalaitoksen           
hiilidioksidipäästöjä noin 1,25 miljoonalla tonnilla vuodessa. Meri-Porin    
CCS-laitos on yksi suurimmista tähän mennessä julkistetuista pesuritekniikkaa  
(post-combustion) käyttävistä talteenottolaitoshankkeista Euroopassa ja siinä  
Siemensin talteenottotekniikka yhdistetään laivakuljetukseen ja geologiseen   
varastointiratkaisuun. Fortum ja TVO aikovat pyrkiä hankkeella mukaan EU:n   
demonstraatio-ohjelmaan (European Flagship Programme). Arvion mukaan      
demonstraatio-ohjelman ensimmäisen vaiheen projektit valitaan vuonna 2011, ja  
lopulliset investointipäätökset tehdään vuosien 2011-2012 aikana. Laitos on   
aikataulun mukaan käyttövalmis vuonna 2015.                   

”Olemme valinneet CCS-laitokseemme Siemensin pesuritekniikan monien muiden   
teknisten ratkaisujen joukosta”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.  
”Siemensin ratkaisu näyttää erityisen lupaavalta energiatehokkuuden ja päästöjen
hallinnan osalta. Meri-Porin CCS-laitos on yksi Fortumin hiilidioksidipäästöjen 
vähennysohjelman tärkeimmistä projekteista.”                  

”Fortumin ja TVO:n päätös käyttää Siemensin ratkaisua merkitsee toisen     
sukupolven talteenottotekniikkamme läpimurtoa tällä markkina-alueella”, sanoo  
toimitusjohtaja Michael Süß, Siemens Energy Fossil Power Generation. ”Valinta 
osoittaa, että eurooppalaiset CCS-ratkaisujen toimittajat ovat maailman     
markkinajohtajia. Kun tarkastellaan projektia kokonaisuutena, Meri-Pori on   
mielestämme yksi johtavista ehdokkaista eurooppalaiseen demonstraatio-ohjelmaan,
ja olemme ylpeitä siitä, että Meri-Pori käyttää hiilidioksidin talteenottoon  
Siemensin tekniikkaa.”                             

”Hankkeen tarjouskilpailuun osallistui useita mahdollisia toimittajia. Siemensin
ehdotus oli mielestämme ympäristöystävällinen ja taloudellisesti terveellä   
pohjalla”, lisää Fortumin Meri-Porin CCS-laitoksen projektipäällikkö Mikko   
Iso-Tryykäri. ”Odotamme innolla, että pääsisimme toteuttamaan projektin     
Siemensin kanssa.”                               

Hiilidioksidin talteenottotekniikan kehittäminen Meri-Porin voimalaitoksella  
tukee Fortumin ja TVO:n tavoitteita ilmastonmuutoksen torjunnassa. Noin 92 %  
Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa (yhteensä 52 TWh) oli           
hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2008. Yhtiön pitkän aikavalin tavoitteena on,  
ettei sen tuotannosta aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä, ja tässä     
CCS-tekniikalla on tärkeä merkitys. Teollisuuden Voima tuottaa         
hiilidioksiditonta sähköä Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa vuosittain noin 14,5 
terawattituntia, joka on noin 16 % Suomen sähkönkulutuksesta.          

”Yhteistyö Fortumin ja TVO:n kanssa on meille erinomainen mahdollisuus kehittää 
aminohappojen suoloihin perustuvasta talteenottotekniikastamme kaupallisen   
mittakaavan sovellus. Siksi arvostamme aikaista sitoutumista tekniseen     
ratkaisuumme tässä tärkeässä CCS-demonstraatiohankkeessa”, sanoo johtaja Nicolas
Vortmeyer, Siemens Energy Fossil Power Generation New Technologies.       
Voimalaitosten savukaasujen hiilidioksidin talteenottotekniikka on tärkeä osa  
Siemensin ympäristötuotevalikoimaa. Vuonna 2008 Siemensin ympäristötuotteiden ja
-ratkaisujen valikoiman liikevaihto oli lähes 19 miljardia euroa, joka on noin 
neljäsosa Siemensin koko liikevaihdosta.                    

Lisätietoja Fortumin, TVO:n ja Siemensin yhteyshenkilöiltä:           

Fortum                                     
Mikko Iso-Tryykäri, puh: 050 453 2650, mikko.iso-tryykari@fortum.com

Teollisuuden Voima Oyj                             
Anna Lehtiranta, puh: 02 8381 5200, anna.lehtiranta@tvo.fi 
Juhani Ikonen, puh: 02 8381 5210, juhani.ikonen@tvo.fi       

Siemens Osakeyhtiö	                               
Kirsi Rejman, puh: 050 68 407, kirsi.rejman@siemens.com 
Eetu Helminen, puh: 040 537 6597, eetu.helminen@siemens.com     

Siemens AG	                                   
Alfons Benzinger, puh: +49 (0)9131 18 70 34, alfons.benzinger@siemens.com 
Gerda Gottschick, puh: +49 (0)9131 18 857 53, gerda.gottschick@siemens.com

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Tilaa