FORTUM KIRJAA VOITON HAFSLUNDIN MYYMISTÄ REC:N OSAKKEISTA

Hafslund ASA, josta Fortum omistaa 34,09%, on tänään myynyt 35 miljoonaa
Renewable Energy Corporationin (REC) osaketta hintaan 138 Norjan kruunua per
osake. Kaupan jälkeen Hafslund omistaa edelleen 70,4 miljoonaa REC:n osaketta. 

Tämän seurauksena Fortum kirjaa vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen
tulokseensa kertaluontoisen noin 180 miljoonan euron voiton eli noin 0,20 euroa
osakkeelta. 

REC listautui Oslon pörssiin 9.5.2006, ja sen arvo on kasvanut merkittävästi
sen jälkeen, kun Hafslund tuli osakkaaksi yhtiöön. Kirjanpitokäytäntönsä
mukaisesti Fortum on sisällyttänyt REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen
omaan pääomaansa suhteessa omistusosuuteensa Hafslundissa. Fortum sisällyttää
REC:in osakkeiden myynnin tuoman voiton tuloslaskelman kohtaan osuus
osakkuusyritysten tuloksesta. 

Hafslund on tänään myös ilmoittanut esittävänsä yhtiökokouksen päätettäväksi 15
Norjan kruunun suuruista lisäosinkoa per osake jaettavaksi toukokuussa.
Fortumin osuus tästä lisäosingosta olisi noin 120 miljoonaa euroa. 


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, +358 50 452 4519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa