Fortum muurasi peruskiven Baltian ensimmäiselle jätettä hyödyntävälle sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle

Fortum muurasi tänään peruskiven Liettuan Klaipedaan rakennettavalle sähkön ja lämmönyhteistuotantolaitokselleen (CHP). Uusi laitos on ensimmäinen jätettä polttoaineenaan hyödyntävä CHP-laitos Baltian maiden alueella.


Fortumin uudessa CHP-laitoksessa käytetään parhainta olemassa olevaa tekniikkaa, ja se täyttää sekä EU:n että paikalliset ympäristövaatimukset. Voimalaitos käyttää polttoaineinaan yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä biopolttoaineita. Sen tuotantokapasiteetin arvioidaan olevan noin 60 megawattia (MW) lämpöä ja 20 MW sähköä.

Uudella voimalaitoksella tuotettu kaukolämpö korvaa Klaipedan kaupungin vanhaa maakaasuun perustuvaa erillistä lämmöntuotantoa. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoon siirtyminen parantaa huomattavasti energiatehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä alueella. Laitoksella on myös olennainen rooli Klaipedan kaupungin jätehuollossa, sillä sen ansiosta jätteiden kaatopaikkasijoitusta voidaan vähentää merkittävästi.

Investoinnin kokonaisarvo on noin 140 miljoonaa euroa. Laitoksen kaupallinen käyttö alkaa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortumin Heat-divisioonan Baltian alueen johtaja, puh. +358 50 453 2009

 

 

Yrityksestä

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa