Fortum päivitti avainhenkilöiden ja johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, jotta sen tavoitteet tukisivat paremmin yrityksen strategian toteuttamista

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.12.2016 KLO 9.00

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa konsernin avainhenkilöiden ja johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää (LTI) ja päivitti sen rakennetta, jotta järjestelmän tavoitteet tukisivat paremmin yrityksen strategian toteuttamista, yhtiön arvon kasvattamista kestävästi pitkällä aikavälillä sekä varmistaisivat johdon, avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien yhdenmukaiset tavoitteet. Lisäksi kannustinjärjestelmä tukee avainhenkilöiden sitoutumista ja pysymistä yhtiön palveluksessa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden ansaintaohjelmista, joiden aikana osallistujilla on mahdollisuus ansaita Fortumin osakkeita mikäli yhtiön hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot jaetaan kolmen vuoden ansaintaohjelman jälkeen. Fortumin hallitus päättää vuosittain erikseen kunkin vuoden ohjelman aloittamisesta, suorituskriteereistä, osallistujista ja heidän ansaintamahdollisuutensa määrästä.

Vuosittain alkaviin ohjelmiin valitaan arviolta noin 100 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

2017-2019 kannustinohjelman suorituskriteerit perustuvat kolmen vuoden kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR, total shareholder return) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja. Molempien suorituskriteerien painoarvo on 50 %. 2017-2019 kannustinohjelmasta mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2020, jos yhtiön hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Fortumin johtoryhmän jäsenten on pidettävä omistuksessaan vähintään 50 % palkkio-osakkeistaan, kunnes jäsenen osakeomistus Fortumissa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää. Muilla ohjelman osallistujilla rajoitusjaksoa ei ole. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen rajoitusjakson päättymistä, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kannustinjärjestelmä noudattaa valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä. Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmista maksettavien palkkioiden yhteisarvo ei saa minään vuonna ylittää 120 prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Yksittäisistä ohjelmista mahdollisesti suoritettavan enimmäispalkkion ei odoteta ylittävän 700 000 osaketta Fortumin tämänhetkisen osakkeen arvolla laskettuna.

Fortum Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja:

Sophie Jolly, Johtaja, Sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
Puh. 010 453 2552

Jari Laitinen, VP, Compensation and Benefits,
Puh. 040 660 2506

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa.

Yrityksestä

FortumFortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa